“АХБОРОТ ХИЗМАТЛАРИ” фанидан ўқув машғулотлари (8)

8-мавзу: Ахборот хизматининг вазифалари (функциялари)

***

Тўлқин ЭШБЕК

 АХБОРОТ ХИЗМАТИ: назария ва амалиёт

 (Ўқув қўлланма)

ТОШКЕНТ

ЎзМУ – 2014

  Филология фанлари номзоди, доцент Тўлқин Эшбековнинг “Ахборот хизмати: ишлаш усуллари ва тамойиллари” (2009 йил ва 2011 йилда қайта нашри), “Жамоатчилик билан алоқалар ва ахборот хизматлари” (2012 й.) деб номланган ўқув қўлланмалари кенг жамоатчиликда катта қизиқиш уйғотган. Уларнинг қайта ишланган ва тўлдирилган нашри ҳисобланмиш мазкур ўқув қўлланмада ахборот хизматлари фаолиятини ривожлантиришнинг назарий ва ҳуқуқий асослари, мақсад ҳамда вазифалари, ташкилот имижини яратиш, ижодий маҳорат, ОАВ билан ҳамкорлик масалалари атрофлича ёритилган. Қўлланмадан Журналистика факультети талабалари, тадқиқотчилар, идора ва ташкилотларнинг жамоатчилик билан алоқалар бўлимлари, Ахборот хизматлари ходимлари ва оммавий ахборот воситалари ходимлари кенг фойдаланишлари мумкин.

 

(Эслатма: “Ахборот хизмати: назария ва амалиёт” ўқув қўлланмасидан фойдаланганда Ўзбекистон Республикасининг “Муаллифлик ҳуқуқи ва турдош ҳуқуқлар тўғрисида”ги қонунига амал қилган ҳолда манба албатта кўрсатилиши лозимлигини унутманг)

кп86

 8-мавзу: АХБОРОТ ХИЗМАТИНИНГ ВАЗИФАЛАРИ (ФУНКЦИЯЛАРИ)

Режа:

 1. Ахборот тўплаш ва тарқатишда Ахборот хизмати ва ОАВнинг ўзига хос жиҳатлари.
 2. Ахборот хизматининг асосий вазифалари.
 3. Амалиётда “PR хизмати” ва “Ахборот хизмати” атамаларини синоним сифатида ҳам қўлланилиши.

 

Ахборот хизмати билан ОАВ ходимларининг умумий вазифаси: ахборот тўплаш ва тарқатиш. Бу жиҳатдан уларни рақобатдош, дейиш ҳам мумкин. Фақат, бу вазифаларни улар турли усуллар билан амалга оширади. ОАВ ходимлари ҳар доим ҳаёт билан ҳамқадам бўлиб, энг зарур ахборотларни тўплашга ва уларни тезкорлик билан тарқатишга ҳаракат қиладилар. Ахборот хизмати эса ўрни келгандагина шундай тезкорлик билан тарқатиши мумкин (масалан, сайловлар даврида Марказий сайлов комиссияси Ахборот хизмати ўта тезкорлик, ҳозиржавоблик билан муҳим ахборотларни тарқатади). Бошқа пайтларда кўпроқ вазминлик, сермулоҳазалик билан иш юритиши мақсадга мувофиқдир. Чунки, Ахборот хизмати ташкилотнинг маълумотларини аниқ, асосли, муҳим жиҳатларини таҳлил этган ҳолда тақдим этиши талаб этилади.

Ахборот хизматининг ўзига яраша бошқа вазифалари (функциялари) ҳам бор, албатта. Булар ташкилотнинг жамоатчилик билан алоқаларини йўлга қўйиш билан боғлиқ вазифалардан.

Жамоатчилик билан алоқалар (яъни, PR) Ахборот хизматининг назарий асосларидан бири ҳисобланади. Назариётчилар фикрича, PRнинг 500 дан ортиқ талқини бор. Соҳа мутахассиси Георгий Почепцов бу масалага шундай ойдинлик киритган: “Бизда PR хизмати эмас, айнан ахборот хизмати, деб аташ мақсадга мувофиқдир”1. Демак, амалиётда “PR хизмати” ва “Ахборот хизмати” атамаларини синоним сифатида ҳам қўллаш мумкин.

Модомики, PR хизмати ва Ахборот хизматини уйғун ҳолда тушуниш мумкин экан, уларнинг принциплари ҳам бир-бири билан чамбарчасдир. Бу принципларни америкалик олимлар Даг Ньюсом, Алан Скотт, Жадй Ванслайк Турк “PR: жамоатчилик билан алоқаларнинг самарадорлиги” китобида кенг шарҳлаганлар2. Назарий ва амалий жиҳатдан қаралганда ушбу принциплар Ахборот хизмати фаолиятида муҳим ўрин тутади. Яъни:

– Ахборот хизмати ходими жамоатчилик билан алоқалар жараёнида ҳар бир фактнинг аниқ ва тўғрилигини билишга эришиши лозим.

– Жамоатчилик билан алоқалардан асосий мақсад – идоравий манфаатлар эмас, жамоатчилик манфаати. Ахборот хизмати ходимлари фақат идора манфаатларини кўзлаб иш қилсалар, жамоатчилик эътиборидан тушиб қолишади. Сўнг, жамоатчилик уларни ҳеч қачон қўллаб-қувватламайди, фаолияти билан қизиқмайдилар ва улар билан алоқада бўлмайдилар.

Биринчи ўринда жамоатчилик манфаатларини ўйлаш керак. Ўшанда ҳам бу идора ўз мақсадига тўлиқ эришмайди. Чунки, жамоатчилик шу идоранинг ахборотини эшитади, қабул қилади ва шу информация доирасида иш қилади.

– Жамоатчилик билан алоқалар ўрнатаётган ташкилот ўз фаолияти давомида шундай иш қилиши керакки, унинг дастурлари жамоатчиликда катта қизиқиш уйғотсин. Ахборот хизмати жамоатчиликка шуни кўрсата олиши керак. Яъни, жамоатчилик шу ташкилот фаолиятига қизиқсагина унга эътибор беради. Акс ҳолда, у ҳақда етарлича ахборот ёки маълумотга эга бўлмаса, жамоатчилик унга эътибор қилмай қўяди.

– Ахборот хизмати ходимлари бутун фаолиятларини ОАВ билан ҳамкорлик асосида йўлга қўйиши зарур. Улар ОАВ ходимларига ҳеч қачон нотўғри, ишончсиз маълумот бермаслиги лозим. Агар радио, телевидение ёки газетага хато маълумот берса, бундан жуда катта зарар кўради.

– Ҳар қандай ахборотга аудитория бирдан тушунмаслиги мумкин. Аудиторияда кимдир эшитади, кимдир қулоқ солмайди, кимдир нотўғри тушунади, кимдир тушунишни ҳам истамайди. Шунинг учун Ахборот хизмати ходими мулоқотни икки томонлама ташкил этиши керак. Яъни, бирор ахборот тарқатилдими, унинг натижаси билан қизиқиши зарур. Ўша ахборотни жамоатчилик тушуниб олдими? Тушунган бўлса, қай даражада ҳис этди? Керак бўлса, сўров ўтказиш, жойларга бориб, учрашувлар уюштириш, одамлар билан юзма-юз суҳбатлашиш лозим. Хатлар орқалими, телефон ёки бошқа воситалар ёрдамидами, барибир, атрофлича ўрганиши керак. Жамоатчилик фикрини ўрганиш илми ва амалиётини Ахборот хизмати ходими яхши билиши тақозо этилади.

– Ахборот хизмати жамоатчилик билан алоқаларни йўлга қўяр экан, шу алоқа самарали бўлиши учун жамоатчиликнинг ижтимоий фикрини муттасил ўрганиб бориши керак. Ахборот хизмати ходими ижтимоий фикрнинг ичига кириб бориши зарур. Одамлар нима ҳақида ўйлаяпти, уларнинг фаолияти ҳақида қандай фикрларга эга ва ҳоказолар ҳақида аниқ билиши даркор.

Кенг аудитория турли тоифа кишиларидан иборат бўлиши мумкин, яъни, мактаб ўқувчилари, талабалар, зиёлилар, ишчилар, деҳқонлар ва бошқа касб эгалари. Уларнинг савияси, тушуниш даражаси ҳар хил бўлади. Ахборот хизмати ходими ҳаммага тушунарли, оммабоп сўзлар, иборалар билан халқона тилда гапириши, ахборот тарқатиши зарур. Бу жараёнда ҳар бир аудиторияга мос равишда сўз юритиш ижобий самара беради. Аудиторияни илмий жиҳатдан пухта ўрганган киши амалда унга мос муомала қилади.

– Ахборот хизмати соҳасида фаолият кўрсатган киши катта ишончга сазовор бўлади. Бу жамоатчиликнинг ижтимоий вазияти илмий тадқиқ этилган, синалган усуллар билан ўрганиш ҳосиласидир. Социология, ижтимоий психология усуллари ҳамда бошқа фанлар билан жамоатчиликни ва ижтимоий вазиятни ўрганиб, ўша тўплаган билим ва тажрибалари асосида ҳаракатлар дастурини яратиши мумкин.

Бу борада хаёлпарастлик, паришонхотирлик қилиш, ҳар хил ҳис-ҳаяжон ва бошқа ҳавойи гаплар кетмайди. Аниқ илмий ёндашув керак. Бунинг учун энг аввало жамиятни, жамоатчилик фикрини ўрганиш шарт.

Жамоатчилик билан алоқалар шундай мураккаб фанки, унда тарих, фалсафа, социология, педагогика, сиёсатшунослик, этика, эстетика ва ҳоказо фанлар мужассамдир. Мазкур фанлар бир-бири билан жуда чамбарчас. Демак, Ахборот хизмати ходимлари биринчи галда соҳага оид фанларни ҳам пухта билиши лозим. У камида тўрт-беш соҳани билиши талаб этилади. Акс ҳолда у Ахборот хизмати ходими, шу соҳанинг мутахассиси бўлиши жуда қийин.

– Жамоатчилик фикрини ўрганиш учун энг аввало одамларни нималар қизиқтиришини кузатиш зарур. Хўш, одамлар қанақа ахборотларга қизиқади? Бу масалада, керак бўлса, Ахборот хизмати ходимининг ўзи жамоатчиликда бирор фикр уйғотиши мумкин. Фикр уйғондими, энди у одамларнинг фикрлари билан янада бойийди.

– Ахборот хизмати ходими бошқарув тизими, функциялари ва бошқа жиҳатларини билиши лозим.

– Жамоатчилик билан алоқаларнинг муҳим йўналишларидан бири бу – ижтимоий тафовутларни аниқ билиш зарур. Ижтимоий инқирозларнинг олдини олиш, имкон қадар ўша инқирозларга йўл қўймаслик лозим.

– Ахборот хизмати раҳбари – ташкилот раҳбарининг Матбуот котиби ҳисобланади. Унинг вазифалари жуда кўп. Биринчи галда у маданиятли, одобли, хушмуомала бўлиши зарур. Ҳар қандай вазиятда ҳам одамларни тушунишга ҳаракат қилиши лозим. Шу тариқа у жамоатчилик қалбига йўл топа олади. Қалбига йўл топилган одамларнинг фикрини ўрганиш мушкул бўлмайди.

Назариётчи Дмитрий Ольшанский ёзганидек, “журналист пиармен учун таъсир ўтказишнинг энг самарадор ёрдамчиси, воситачиси ва шу билан бирга унинг яқин дўстидир”3.

Ахборот хизматининг муҳим вазифаларидан бири – ижтимоий фикрни ўрганиб бориш ва ташкилотнинг жамоатчилик билан алоқаларини йўлга қўйишдир. Шу вазифани уддалаётган Ахборот хизматлари билангина ОАВ ходимлари ҳам ҳамкорлик ўрнатишга интилади. Журналист бирор ахборотга эга бўлмоқчи бўлса, у аниқ ва ишончли манбага суянишни истайди. Бу борада ташкилотнинг Ахборот хизмати унга ишончли ахборот манбаи бўлиб хизмат қилади.

Шуни айтиш жоизки, ОАВ ходими талаб қилган ахборотни тақдим этиш ахборот хизматининг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади. Ахборот тўплаш ва тарқатиш борасида ОАВ ва Ахборот хизматининг ҳамкорлиги амалда жамият тараққиётига хизмат қилади. Ташкилотлар ўз жамоатчилиги билан мустаҳкам алоқа ўрнатишида Ахборот хизмати етакчи ўрин тутади.

Агар Ахборот хизмати мухбирларга зарур ахборотни бермаса, телефон қўнғироқларидан қочса, нотўғри иш қилган бўлади. Бундай масъулиятсизлик салбий оқибатларга олиб келиши мумкин. ОАВ ва Ахборот хизмати ўртасида қандайдир “жарлик” бўлмаслиги лозим.

Ахборот хизматининг вазифаларидан яна бири – ташкилот имижини яратиб боришдир. Ташкилот имижини яратишда унинг фаолияти ҳақида аниқ ва кенг қамровли маълумотлар, ахборотлар ёритиб бориши ғоят муҳимдир. Бу борада Ахборот хизмати ўз ташкилоти ҳақида асосан ижобий ахборотлар тарқатишга ҳаракат қилади.

Одамлар қайсики соҳа, ташкилот ё маълум бир шахслар ҳақида қанча кўп маълумотга эга бўлса, уларнинг кўз олдида у манфаат келтирадиган соҳа ё ташкилот, жозибали ё ибратли шахс сифатида намоён бўлаверади. Демакки, унинг шунга яраша имижи яратилади.

Ахборот хизматининг фаолияти аввало истиқболли режага асосланиши зарур. Бундай режани ишлаб чиқиш ва амалга ошириш учун биринчи галда мазкур ташкилот жамоасида Ахборот хизматига нисбатан тўғри муносабатни шакллантириши лозим.

Бу ўринда дастлаб ташкилот раҳбариятининг Ахборот хизматига бўлган эътиборини кучайтиришга эришиш мақсадга мувофиқдир.

Бундай муносабатнинг таркибий қисмлари қуйидагича бўлиши мумкин:

– жамоатчилик билан алоқалар соҳасига доимо эътибор бериб туриш;

– соҳа мутаҳассислари билан доимо маслаҳатлашиб туриш;

– муҳим қарорлар қабул қилишда уларнинг оқибатларини эътиборга олиш;

– ички (ташкилотники) ва ташқи жамоатчилик билан икки тарафлама алоқаларни қўллаб туриш;

– эълон қилинган режаларни амалга ошириш;

– жамоатчилик билан алоқалар учун ўз мақсадларини аниқлаб олиш.

Бугунги ахборотлашган жамиятда ҳар бир ташкилот жамоатчилик билан алоқаларни Ахборот хизмати орқали такомиллаштириб бориши мумкин. Шунинг учун ташкилот раҳбарлари Ахборот хизматига ижобий муносабатда бўлиши талаб этилади. Бу талаб Ўзбекистон Республикасининг “Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлиги тўғрисида”ги қонуни ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2006 йил 22 сентябрдаги “Давлат ва хўжалик бошқаруви органларининг жамоатчилик билан алоқаларини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 203-қарорида аниқ белгилаб қўйилган.

Ташкилот раҳбари ва Ахборот хизмати раҳбари ўртасида доим самимий ва ишонарли муносабат бўлиши зарур. Кўп идораларда Ахборот хизмати раҳбари идора бошлиғининг ахборот технологиялари ё жамоатчилик билан алоқалар бўйича ўринбосари ҳисобланади. Бундай расмий мақом ахборот хизмати учун ўз вазифаларини муваффақиятли бажаришга имкон беради.

Ахборот хизмати ташкилотнинг режаларини ОАВ, пировардида, халқ учун очиб қўяди, бу эса унинг ишлари жамият ҳаётида қандай акс этиши мумкинлигини тушунишга ёрдам беради.

Ахборот хизмати ходими ўзбек тили билан бир қаторда рус, инглиз ва бошқа дунёвий тилларни мукаммал билиши лозим.

Ахборот хизматининг вазифалари ҳақида мутахассислар кўп фикрларни илгари сурган. “Матбуот котибининг вазифалари барчага маълум,– деб ёзади назариётчи Димитрий Ольшанский “Политический PR” асарида.– Яъни, матбуот котиби энг аввало сиёсатчининг ОАВ билан алоқаларини йўлга қўйиши, фикрини, нуқтаи назарини, баҳосини ва ниҳоят режаларини содда ва тушунарли ифода этиб бериши зарур. Унинг вазифалари бешта асосий қисмга бўлинади:

 1. Матбуот котиби журналистлар билан ўзига хос тарзда эркин мулоқотга кириша олиши зарур. Ҳатто ўзгалар орасида бўлса ҳам иложи борича ўзини яхши тутиши лозим.
 2. Матбуот котиби ўз иш берувчисини ОАВ ходимлари билан мулоқотга киришишни ўргатиши лозим. Шундагина бу алоқалар доим мустаҳкамланиб, ривожланиб боради ва шунга яраша яхши самара беради.
 3. Матбуот котиби раҳбарининг таржимаи ҳолидан яхши хабардор бўлиш баробарида унинг келгусидаги тактик ва стратегик режаларидан воқиф бўлиб юриши айниқса шу соҳада жуда муҳимдир.
 4. Матбуот котиби сиёсат бобида етук таҳлилчи бўлиши керак. У сиёсий ҳаётдаги барча жараёнларни тезкорлик билан тушуниб, чуқур идрок этиб, мағзини чақа олиши ва зарур пайтда ҳар қандай вазифани моҳирлик билан уддалай олиши лозим.
 5. Матбуот котиби гарчи қанчалик муҳим вазифаларни бажармасин, у доимо камтар, камсуқум бўлиши ва “ўз ўрнини билиши” лозим. Чунки у иккинчи даражали шахс ҳисобланади. Биринчи ўринда эса ҳамиша унинг раҳбари туради”4.

Муаллиф ўз асарида Наполеоннинг машҳур сўзларини келтиради, яъни: “душманлик руҳи билан суғорилган битта газета мингта найзадан хавфлироқ. Тўртта ана шундай газета юз минг аскарга эга бўлган қўшиндан кўра кўпроқ зафар келтириши мумкин”5. Бу ҳақиқат айниқса жамият ҳаёти учун хосдир. Лекин, ташкилот етакчиларининг газетага (ахборот агентликлари, радио ва телевидениега ҳам) бўлган муносабатини матбуот котиблари таъминлайди. Демак, “битта ноқобил матбуот котиби минглаб найзадан кўра хавфлироқ! Билъакс, битта иқтидорли ва омадли матбуот котиби, бу – бир неча иттифоқчи дивизия билан тенг. Энг муҳими шуки, айнан матбуот котиби сиёсий PRда асосий шахс ҳисобланади”6.

Ахборот хизматлари фаолияти ҳақида илғор мамлакатларда ўрганилган тажрибалар ҳақида сўз юритганда журналист Тошпўлат Раҳматуллаевнинг “Америка журналист нигоҳида” китобидаги ушбу фикрлар эътиборга моликдир: “Ҳар куни бир вақтда АҚШ давлат департаменти матбуот котиби журналистлар учун брифинг ўтказар экан. Эрталаб соат 445 да ахборот хизмати ходимлари газета, ТВ материалларини таҳлил қилишга киришади. Интернет кўздан кечирилади. Шундай таҳлил асосида шу куннинг энг долзарб муаммолари аниқланади ва брифингда журналистлар томонидан берилиши мумкин бўлган саволлар рўйхати тузилади. Ушбу материалларни олгач, матбуот котиби Пентагон, ҳарбий разведка, Марказий разведка бошқармасига мурожаат этиб, айни пайтда нималар ҳақида очиқ гапириш мумкину нималар ҳақида мумкин эмаслигини маслаҳатлашиб олади”7.

Ўрганилган тажрибалардан келиб чиққан ҳолда Ахборот хизмати ходимлари кундалик фаолиятида амалга оширишлари зарур бўлган вазифаларни қуйидагича белгилаш мумкин:

 1. Ҳар кунги газеталарни, телекўрсатувларни ва интернетни эътибор билан кузатиб, радиоэшиттиришларни тинглаб бориши зарур. ОАВда ўз ташкилотига оид мавзулар ёритилса, албатта уни (газета, журнал, радио ёки телевидение канали, интернет сайтини), вақтини, муаллифини, сарлавҳаси ва асосий фикрини ёзиб олиш лозим.
 2. Ўша мавзулар ҳақида аниқ фактлар асосида маълумотнома ёзиб, шу билан бир қаторда айни вақтда журналистларни, жамоатчилик вакилларини қизиқтираётган саволларни тузиб, ташкилот раҳбарига тақдим этиши шарт. Шуни айтиш жоизки, ташкилотга тегишли танқидий мақолалар, матбуот орқали билдирилган таклифлардан ташкилот раҳбари бехабар қолса, ахборот хизмати ходими ўз вазифасини тўлақонли бажармаган ҳисобланади.
 3. Кеча тақдим этилган саволлар, таклифларнинг жавобини раҳбаридан сўраш, натижасини билиши зарур. Пировардида, раҳбари билан келишган ҳолда ОАВдаги танқидий мақолаларга жавоблар ёзиш (яъни, кўрилган чора-тадбирлар ҳақида аниқ фактлар асосида), мабодо, ўша танқид асоссиз бўлса, унга раддия ё тегишли тартибда асосли жавоб хати йўллаши лозим.
 4. ОАВда билдирилаётган талаб, таклиф ва истаклар асосида вақти-вақти билан ташкилот мутасаддилари ва журналистларнинг “давра суҳбатлари”ни уюштириб туриши зарур.
 5. Ташкилотнинг вилоят, шаҳар ва туманлардаги ҳудудий бошқармалари орқали жойлардаги жамоатчилик фикрини ўрганиб, тегишли хулосаларини раҳбари эътиборига ҳавола этиб бориши лозим.
 6. Ахборот хизмати тегишли ташкилотига ОАВ, жумладан, интернет ёки оддий хат ва ҳатто телефон орқали берилган саволларга ўз вақтида (иложи борича ўша куниёқ) аниқ жавоб қайтариши шарт.
 7. Ривожланган давлатлардаги соҳага оид янгиликларини интернет ва бошқа ахборот воситалари орқали ўзлаштириб, бу ҳақдаги хулосаларини ёзма равишда ташкилот раҳбари эътиборига ҳавола этиб бориши мақсадга мувофиқдир.
 8. Турдош ёки бир-бирига яқин ташкилотлар ахборот хизматлари билан мунтазам алоқада бўлиш, бир-бирларининг тадбирларида иштирок этиш, айрим анжуманларни биргаликда ўтказиб туриши мақсадга мувофиқдир.
 9. 9. Вақти-вақти билан матбуот конференцияси, брифинглар уюштириб туриши зарур.
 10. Қайсики Ахборот хизмати ходими ташкилот фаолиятини ОАВда узвий равишда ёритиб бормаса, унинг фаолияти сустлашиб қолаверади.

 

Назорат учун саволлар:

 1. Ахборот тўплаш ва тарқатишда Ахборот хизмати ва ОАВнинг ўзига хос жиҳатлари (ва фарқи) нималардан иборат?
 2. Амалиётда “PR хизмати” ва “Ахборот хизмати” атамаларини синоним сифатида ҳам қўлланилишини тушунтиринг.
 3. Идоравий манфаатлар ва жамоатчилик манфаатининг фарқи нимада?
 4. Ташкилот раҳбариятининг Ахборот хизматига бўлган эътибори қай йўсинда намоён бўлади?
 5. Тарқатилган ахборотни жамоатчилик тушуниб етиши учун қандай йўл тутиши зарур?
 6. Жамоатчилик фикрини ўрганиш учун нималар қилиш тутиш зарур?
 7. Аудиторияни илмий ўрганиш, деганда нимани тушунасиз?
 8. Ахборот хизмати ходимларининг кундалик вазифалари нималардан иборат?
 9. Ташкилот имижи қандай яратилади?

1 Почепцов Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. –М.: Рефл-Бук, 2000. Б. 130.

2 Қаранг: Newsom D, Scott A, Turk J.V. This is PR. The Realities of Public Relations. – Belmont, California, 1993. Б. 37-53.

 

3 Ольшанский Д. Политический PR. СПб.: –М.: Питер, 2003. Б. 438.

4 Ольшанский Д. Политический PR. СПб.: –М.: Питер, 2003. –С. 480.

5 Ўша асар, 479 б.

6 Ўша асар, ўша жойда.

7 Раҳматуллаев Т. Америка журналист нигоҳида. –Т.: Янги аср авлоди, 2003. –Б. 36.

You may also like...

105 Responses

 1. Ustoz axborot xizmati xodimlari ma’lumot tarqatishda adashishlari (xato qilishlari) mumkinmi, agar shunday holat bo’lsa qanaqa jazolanishadi. Masalan OAV xodimlari kimdir haqida noto’g’ri ma’lumot yozishsa, unga qarshi raddiya yozib uzrlarini bildirishlari mumkin.

  • Ахборот хизматининг хатоси ташкилот обрўсига путур етказади, анча қимматга тушади. Барибир, хато тузатилиши шарт, яъни газеталарда тузатиш берилгани каби…

 2. Адолат ҒАФУРОВА:

  Ахборот хизматининг муҳим вазифаси– ижтимоий фикрни ўрганиб бориш ва ташкилотнинг жамоатчилик билан алоқаларини йўлга қўйишдир. Журналист бирор ахборотга эга бўлмоқчи бўлса, у аниқ ва ишончли манбага суянишни истайди. Бу борада ташкилотнинг Ахборот хизмати унга ишончли ахборот манбаи бўлиб хизмат қилади. Маърузада ахборот хизматларининг вазифалари тўлиқ тушунтирилиб берилган. Фақат бу назариядагина қолиб кетмаслиги зарур. Бу вазифаларни амалда фаолият юритаётган ахборот хизматлари қанчалик бажармоқда, буни кузатиб ундан хулоса чиқариш зарур ва бугун биз ахборот хизматларининг вазифаларини назарий ўзганаяпмизми, кейинчалик бу билимлардан амалий фаолиятда фойдаланишимиз зарур. Чунки назарий билимларни амалиётга татбиқ этиш яхши самара беради.

 3. Barno Turopova:

  Маъруза орқали, ахборот хизматининг аниқ белгиланган вазифалари билан танишиб чиқдим. Ушбу маърузани ўқигунимга қадар, ахборот хизмати ходимининг вазифаси ОАВга, ўз ташкилоти хақида маълумотларни бериб туришдан иборат деб ўйлар эдим. Мавзу орқали саволимга тўғри жавобни олдим. Раҳмат Устоз!

 4. Ташкилот раҳбарлари Ахборот хизматига ижобий муносабатда бўлиши талаб этилади.

 5. Ахборот хизмати ходими жамоатчилик билан алоқалар жараёнида ҳар бир фактнинг аниқ ва тўғрилигини билишга эришиши лозим.

 6. AXBOROT XIZMATI XODIMLARI, FAOLIYATI DAVOMIDA O’ZINING VAZIFALARINI, TEZ VA SIFATLI BAJARISHLARI TALAB ETILADI. MA’LUMOTLARNI YORITISHDA ESA, XOLISLIK VA OSHKORALIK BILAN YONDASHISHLARI MAQSADGA, MUVOFIQ BO’LADI.

 7. Axborot xizmati vazifalari juda ham qiziqarli. Shaxsan men IIVning axborot xizmatida faoliyat yuritishni xohlardim. Ham qiziq ham ham og’ir ma’sulyatli vazifa

 8. Axborot xizmati xodimlari chet tillarini ham puxta bilishlari lozim ekan, sababi til bilgan el biladi. Axborotni nafaqat yurtimizdan balki jahon mamlakatlari hududidan ham izlab topish lozim!

 9. O’zidagi bor bilim va ko’nikmani shogirdiga bera olgan, uqtira bilgan hamda olingan bilimdan samara, natija ko’ra bilgan ustoz haqiqiqatdan ham kasbini fidoiysi sanaladi. Biz talabalar nafaqat auditoriyada ya’ni dars jarayonida, balki internet orqali o’z fikr mulohazalarimizni bir birimiz bilan o’rtoqlashishimiz, hamfikr bo’lishimiz nazarimda ustozimiz bizga taqdim etgan eng katta in’omdir.

  • Ахборот соатлари маълумотлари билан танишиш жараёнида талабаларнинг бу тарзда фикр алмашишларини ҳам ижобий баҳолаш мумкин.

 10. Ҳар кунги газеталарни, телекўрсатувларни ва интернетни эътибор билан кузатиб, радиоэшиттиришларни тинглаб бориш ахборот хизмати фаолияти ходимининг энг муҳим вазифаси.Ахборот тўплаш ва тарқатиш билан шуғулланадиган ходим кундалик янгиликларидан бехабар бўлмаслиги лозим. Шунингдек, кенг жамоатчилик фикрини ўрганиб бориши ҳам жуда муҳим.

 11. Axborot xizmati xodimi qaysi tashkilotda ishlashidan qat’iy nazar o’z kasbiga mas’uliyat bilan yondashishi va qaysi axbotorni berish qaysisini bermaslik yo’llarini ham bilishi kk. Bu tashkilot ichidagi sir bo’lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan jurnalist har tomonlama o’ylab fikrlab, bilimiga tayangan holda faoliyat yuritishi lozim. Bu albatta uning o’z o’rnida «toshdek'» qotishiga yordam beradi. Axborot xizmati xodimi tashkilot manfaatlariga zid bo’lmagan holda ishlashi kerak. Birinchi o’rinda haqiqatni o’ziga ergashtirib olishi lozim.

 12. Axborot xizmati xodimlari doimo OAV bilan hamkorlikda ish olib borib, ularni ishonchli, to’g’ri va asoslangan ma’lumotlar bilan ta’minlaydilar. Ularning vazifalari deyarli bir xil. Lekin Axborot xizmati xodimi muloqotni ikki tomonlama olib boradi. Axborot tarqatildimi, uni natijasi bilan qiziqadi. Buning uchun eng avvalo jamiyatni, jamoatchilik yaxshi bilishi zarur.

 13. Bir qaraganda osondek tuyulgan matbuot kotibining vazifalari anchagina muhim va ma’suliyatli ekan. Qolaversa uning iqtidorli yohud noqobil bo’liwligi butun bir tawkilot kelajagini belgilab beriwi ham mumkin.

 14. Davronbek Xoshimov:

  Jurnalist davlat va jamiyat o’rtasidagi eng faol vositachi bo’lishi darkor. Uning har bir sa’y-harakati yuksaklikka olib chiqishi kerak.

 15. Aslida har qanday tashkilotning samarali mehnati yoki umumiy faoliyati axborot xizmati orqali jamoatchilikka bildiriladi. Eng muhimi axborot xizmatchisi o’zining tashkiloti yoki ish faoliyatida xato qilmasligi lozim. Bu holda jamoatchilik axborot xizmatchisi haqida emas Balkim tashkilot haqida salbiy fikrlarga kelishi mumkin.

 16. ОАВ ходими талаб қилган ахборотни тақдим этиш ахборот хизматининг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади. Ахборот тўплаш ва тарқатиш борасида ОАВ ва Ахборот хизматининг ҳамкорлиги амалда жамият тараққиётига хизмат қилади. Ташкилотлар ўз жамоатчилиги билан мустаҳкам алоқа ўрнатишида Ахборот хизмати етакчи ўрин тутади.

 17. Axborot xizmatining asosiy vazifasi sifatida uning tashkilot haqida jamoatchilik fikrini o’rganib borishi va ularga tashkilot haqida to’g’ri va faktlarga asoslangan ma’lumotlarni taqdim étishini ko’rsatish mumkin. Axborot xizmati va jurnalistlar o’rtasidagi munosabatlar ham do’stona va kasbiy etika qoidalariga asoslanmogi lozim. Shundagina ishda unum, faoliyatda baraka bo’ladi.

 18. » Jamoatchilik bilan aloqalar o`rnatayotgan tashkilot o`z faoliyati davomida shunday ish qilishi kerakki, uning dasturlari jamoatchilikda katta qiziqish uyg`otsin. Axborot xizmati jamoatchilikka shuni ko`rsata olishi kerak. Ya`ni, jamoatchilik shu tashkilot faoliyatiga qiziqsagina unga e`tibor beradi. Aks holda, u haqda yetarlicha axborot yoki ma`lumotga ega bo`lmasa, jamoatchilik unga e`tibor qilmay qo`yadi.» Haqiqatdan ham, eng avvalo qiziqish uyg`otish. Axborot xizmati hodimi buni yaxshi anglashi, jamoatchilik diqqatini torta bilishi kerak. Buning uchun, axborot xizmati hodimida ham qiziqish va intilish bo`lishi kerak, menimcha…

 19. DURBEK:

  Ustoz axborot xizmati xodimining ish o’rni o’sha tashkilot binosida bo’lishi kerak degan fikr men uchun yangilik bo’ldi.

 20. Axborot xizmati hodimi, haqqoniy, dadil va o`ziga ishongan bo`lishi kerak. «Ахборот хизмати ходими жамоатчилик билан алоқалар жараёнида ҳар бир фактнинг аниқ ва тўғрилигини билишга эришиши лозим.» degan fikringizga qo`shilgan holda, yana shuni aytmoqchimanki, biz axborot xizmati hodimini ideal shaxsga aylantirib bormoqdamiz, qani endi hayotda ham shunday bo`lsa. yuqorida axborot xizmati hodimi zimmasiga yuklagan vazifalarimizni nafaqat shu soha vakillari, balki, barcha soha vakllariga tegishlidir. agar har bir shaxs biz aytgandek bo`lishsa edi…

 21. Har bir tashkilot axborot xizmatining o’z oldiga qo’ygan maqsad va vazifalari bor. Mana shu vazifalar orqali taskilot xodimlari ish rejasini tuzadilar, shu orqali jamoatchilik bilan aloqalarni yo’lga qo’yadilar. Xullas, o’z vazifalariga adolat bilan yondashib, tashkilot kelajagini quradilar.

 22. Ushbu ma’ruzadan men jurnalist sifatida qayerda qanday vaziyat bo’lishidan qat’iy nizar biz o’zimizni qanday tuta bilishimiz va qanday boshqalarga o’rnak bo’la olishimizni mahoratli kasb ustasi bo’lish sirlarini angladim.

 23. mneda ham ir savol bor. xar bir tashkilotning ichki siri bo’ladi. axborot xizmatida ishlaydigan jurnalistning ham ushbu sirlarni bilishga haqqi bormi? chunki tashkilot haqida ma’lumot beruvchi asosiy shaxs axborot xizmatida ishlayotgan jurnalistdir.

 24. Ma`mur PARMONOV:

  Ахборот хизмати билан ОАВ ходимларининг умумий вазифаси: ахборот тўплаш ва тарқатиш. Birgina jumlada olam olam ma`no yashiringan. kelin taxlil qilamiz. demak Axborot xizmati xodimi OAV hodimi qilgan barch vazifani bajaradi to`g`rimi?
  Birgina farqi shundaki ixtisoslashuv yani birsoxanin mukammal darajada urganish va o`sh sohada matbuot kotibi vazifasini bajarish.

 25. Bu maruzani o’qigach shuni tushumnib yetdimki tashkilot axborot xizmatining asosiy vazifasi axborot to’plash va tarqatish ekan albatta bu borada unga jamoatchilik fikrini o’rganish Juda qo’l keladi biror tashkilot faoliyati haqida ma’lumotga ega bo’lmoqchi bo’lgan shaxs o’sha tashkilotning axborot xizmatiga murojat qilda batafsil ma’lumotga ega bo’ladi

 26. Камолат ШАМС:

  Устоз ахборот хизмати ходимлари билан журналистларни ахборотни тўплаш ва тарқатишдаги умумий вазифасидан келиб чиққан ҳолда қайсидир маънода рақобатчи деган фикрни билдирибсиз. менинг фикримча бугунги кунда журналистикада таҳсил олаётган ҳар бир журналист ахборот хизхмати ходими вазифасида бемалол ишлаб кета олади ва бу биз журналистлар учун яна бир профессия десам тўғри бўлади.

 27. Камолат ШАМС:

  Устоз ахборот хизмати ходимлари билан журналистларни ахборотни тўплаш ва тарқатишдаги умумий вазифасидан келиб чиққан ҳолда қайсидир маънода рақобатчи деган фикрни билдирибсиз. менинг фикримча бугунги кунда журналистикада таҳсил олаётган ҳар бир журналист ахборот хизхмати ходими вазифасида бемалол ишлаб кета олади ва бу биз журналистлар учун яна бир ўзимизни кўрсатиш учун синов соҳасидир.

 28. Kamola Fayzullayeva:

  Yetuk kadr bo’lishga intilyapmiz…

 29. Mavzuning dolzarbligi ham shundaki, u g’ayratimizga-g’ayrat, shijoatimizga yanada shijoat bag’ishlab, bizlarni olg’a yurishga undayapti.

 30. Nodirabegim Jamolova:

  Axborot xizmati xodimi o’ta ziyrak va intilvchan bo’lishi lozim ekan.

 31. Barnoxon Umarova:

  Axborot xodimining ish tartibini ma’ruzangizda keltirganingiz yanayam ma’qul bo’ldi. Bu bizga hozirdanoq yo’lchi yulduzday o’z ornimizni topib ishimizni yaxshi olib borishimiz uchun ilk

 32. Barnoxon Umarova:

  Axborot xodimining ish tartibini ma’ruzangizda keltirganingiz yanayam ma’qul bo’ldi. Bu bizga hozirdanoq yo’lchi yulduzday o’z ornimizni topib ishimizni yaxshi olib borishimiz uchun ilk shpargalka desak xato bo’lmaydi. Raxmat sizga

 33. Shahlo Bahodirovna:

  Axborot xizmatida o’z faoliyatini ijobiy tarzda yuritayotgan kasbdoshlarimni qo’rqmasadan baralla «haqiqiy ishbilarmon Diplomat» deya olaman! bunday qarorga ustozning ma’ruzalarini o’qib amaliyotda ham aynan shunday ekanligini ko’rib keyin keldim.

 34. Nargis Erkinova:

  Haqiqatdanam Kamolatni fikriga qo’shilgan holda shuni aytmoxchimanki, menimcha har qanday jurnalist axborot xizmati hodimi bo’la oladi, ammo har qaysi axborot xizmati hodimi jurnalist bo’la olmaydi!

 35. Nazariyadan ma’lumki, axborot xizmati xodimi ning vaizfalaridan biri OAV vakillari bilan aniq konkrit ish olib borishdir. Axborot xizmati xodimi tashkilot faoliyatni aniq ochib beraolishi kerak.

 36. Kamola Olmosova:

  Axborot xizmati xodimi 1-navbatda bilmli, mustahkam xotirali, diqqatli odam bo’lishi kerak.

 37. Kamola Olmosova:

  yana xodim faktlarni aniq va ishonchli manbaalarga tayanib yozishi kk. bugungi kunda ana shu tamoyillarga unchalik ham amal qilinmayapti. Shu ma’ruzalarni o’qib hayotga tadbiq etsak, o’ylaymanki, sohadagi rivojlanish bundan ham yuqoriga ko’tariladi.

 38. Ilgari fakultetni tamomlab tv yoki matbuotda ishlaymiz deb o`ylardim. Axborot xizmati xodimi bo`lish jurnalistlikdan ortiq bo`lsa bo`libdiki kam emas ekan. Shuning uchun asosiy ish faoliyatimni axborot xizmatida va hobbiy sifatida matbuotda xizmat qilishni niyat qildim

 39. Gavharshodbegim:

  Nafaqat Axborot xizmati xodimi, balki o`zini jurnalist deb bilgan ijodkorlar bir kun nimadir qoralamasa qalami o`tmaslashib boraveradi

 40. Rahimova Xurshidabonu:

  tashkilot axborot xizmatining asosiy vazifasi axborot to’plash va tarqatishligiga ma’ruzani o’qib yana bir bor amin bo’ldim. kursdoshlar takidlagidek bu bizga yanada shijoat baxsh’ etdi. shu ketishda og’ishmay ketsak albatta ustoz siz orzu qilgandek yetuk kadr bo’lib yetishamiz. bizga bildirgan ishonchingiz uchun raxmat Ustoz.

 41. Axborot xizmati xodimi tashkilot manfaatlariga zid bo’lmagan holda ishlashi Birinchi o’rinda haqiqatni yozishi lozim

 42. Sattorova Malika:

  maruza juda yaxshi yuqoridagi rasmga gap yoq. biz jurnalistlar bir jamoamiz

 43. Axborot xizmatining vazifasi jamiyat va davlat hayotida shu darajada ahmiyatli ekanki, jamiyat hayotida tub o’zgarishlarga sababchi bo’lishga yordam berar ekan.

 44. Камолат ШАМС:

  агар ахборот хизмати ходимлари ўз вазифаларини тўғри англаб етсалар бу соҳага талаб жамиятда ҳам ортиб боради

 45. Камоллиддин Ҳамдамов:

  Ҳар бир соҳанинг ўз фаолияти доирасида белгиланган вазифалари мавжуд

 46. Komola Yusupova:

  Axborot xizmatining eng asosiy vazifasi, o’zi iwlayotgan tawkilot yoki mamlakatning ichida amalga owirilayotgan iwlarni xalqqa yetkaziw. Chunki ko’pincha oddiy xalq ko’p narsadan behabar qoladi, ba’zan esa ewitiwsa ham tuwuniwmaydi. Axborot xizmatini vazifasi esa aynan ularga ular bilmaganlarini yetkaziw, tuwunmaganlarini tuwuntiriw menimcha…

 47. Avvalo, axborot xizmatlari jamiyat o’rtasida ko’prik vazifasini o’taydi. bu esa o’ta mas’uliyatli vazi hisoblanadi.

 48. Mavzuning menga foydali jihati shu bo’ldiki, jurnalist bilan axborot xizmati xodimining farqini bilib oldim. Bu men uchun yangilik bo’ldi. Rahmat.

 49. Axborot xizmati xodimining jamiyat oldida ma’sulyati juda katta.

 50. Axborot xizmati vakili doimo haqiqatniNguyen ortidan chopishi kerak.

 51. Axborot xizmati vakili doimo haqiqatning ortidan chopishi kerak.

 52. Davronbek Xoshimov:

  Ахборот хизмати ходимлари бутун фаолиятларини ОАВ билан ҳамкорлик асосида йўлга қўйиши зарур. Улар ОАВ ходимларига ҳеч қачон нотўғри, ишончсиз маълумот бермаслиги лозим. Агар радио, телевидение ёки газетага хато маълумот берса, бундан жуда катта зарар кўради.

 53. Sherbek Boboqulov:

  «Ахборот хизмати ходими жамоатчилик билан алоқалар жараёнида ҳар бир фактнинг аниқ ва тўғрилигини билишга эришиши лозим.» aynan mana shu joyiga e’tibor berishlarini xohlagan bo’lardim. Yuqoridagi bandga amal qilmaslik natijasida juda ko’p xatoliklarga yo’l qo’yishadi.

 54. Маърузада ахборот хизматларининг вазифалари тўлиқ тушунтирилиб берилган. Фақат бу назариядагина қолиб кетмаслиги зарур.

 55. Malakali yetuk jurnalist bo’lish uchun doim izlanish va intilish muhimdir,axborot xizmati xodimi xalqdan doimo bir qadam oldida yurishsagina o’z tashkilotining imijini ko’tara oladi.

 56. O'tkir Jalolxonov:

  Axborot xizmati vakili rus va ingliz tillarini mukammal bilishi kerak, deyilibdi. Bu qat’iy belgilab qo’yilgan talami yoki bu tillarni bilganlarga qo’shimcha imkoniyatlar bo’ladimi?

 57. Bu mavzuni o’qib axborot soatlarini aniq vazifalarini bilib oldim. Haqiqatda axborot xizmati xodimlari vazifasini astoydil bajarmasa ular manfaatiga putur yetadi. Va mamlakatimizni rivojlantirishdek buyuk maqsadiga erisholmaydi. Demak, hayotimizda PRning o’rni nihoyatda oshib bormoqda.

 58. Axborot xizmati bu o’z faoliyatini yuritayotgan tashkilot va xalq o’rtasida informatsiya almashinuvini amalga oshiradi.

 59. Til bilgan el biladi deyishadi. Til bilish nafaqat axborot xodimi uchun, balki barcha sohada faoliyat olib boruvchi xodim va xodimalar uchun foyda menimcha…. Axborot xodimiga keladigan bo’lsak, bu soha vakili har doim axborotlardan boxabar va doim izlanishda bo’lishi lozim.

 60. Axborot xizmatining muhim vazifasi tashkilot imijini yaratish va jamoatchilik fikrini o’rgangan holda o’z faoliyatini tashkil etishi zarur deb o’ylayman

 61. Axborot xizmatida o’z ish faoliyatini olib boruvchi shaxs imiji ham muhim deb hisoblayman. Sababi u jamoatchilik bilan muloqot jarayonida ayni shu tashkilot nomidan ish yuritadi.

 62. Биз бугун дарс давомида Ахборот хизматининг функциялари ҳақида сухбатлашдик. Ахборот хизматининг вазифалари — бу ташкилотнинг жамоатчилик билан алоқаларини йўлга қўйиш билан боғлиқ вазифалардан бири хисобланади. Чунки , жамоатчилик билан алоқалар (яъни, PR) Ахборот хизматининг назарий асосларидан биридир. Жамоатчилик билан алоқаларнинг асосий мақсади жамоатчилик манфаатини кўзлашдир. Шунинг учун жамоатчилик яъни халқ ахборотини эшитади, қабул қилади ва шу ахборотга таяниб иш қилади. маърузани диққат билан ўқиб чиқдим, ўзимга керакли бўлган барча маълумотларни олдим.

 63. Мен ушбу маърузани диққат билан ўрганиб чиқдим. Маърузани ўқиш давомида Ахборот хизмати ва жамоатчилик билан алоқалар деган тушунчалар бир маънода қўлланилишини тушундим. Бугунги кунда аудитория турли тоифа кишиларидан иборат. Мисол учун мактаб ўқувчилари, талабалар, зиёлилар, ишчилар, деҳқонлар,бошқа касб эгалари ва ҳоказорлар. Ахборот хизмати ходими барчага тушунарли, оммабоп сўзлар, иборалар билан халқона тилда гапириши, ахборот тарқатиши зарур. Шундагина ҳар бир аудиторияга мос равишда сўз юритиш ижобий самара беради. Бугунги олган маълумотларим учун маъруза муаллифига катта рахмат.

 64. Bugun dunyoni axborot o’z nog’orasiga o’ynatmoqda. Buning mohiyatini tushuntirish uchun esa Amerikada ro’y berayotgan masalardan ham bilishimiz mumkin. Negadir oshkora tarzda amerikaliklar axborotni qurolga aylantirib bir biriga oqtalib yotgani juda qiziq. Shuning uchun ham bu shiddatkor zamonda axborot xizmati xodimlarining kalkasi butun bolishi lozim. O’rni kelganda hujumga o’tish o’rni kelganda xalqini qalqon bo’lib himoyalamog’i lozim faqatgina axborot makonida albatta.

 65. Bugun dunyoni axborot o’z nog’orasiga o’ynatmoqda. Buning mohiyatini tushuntirish uchun esa Amerikada ro’y berayotgan masalardan ham bilishimiz mumkin. Negadir oshkora tarzda amerikaliklar axborotni qurolga aylantirib bir biriga oqtalib yotgani juda qiziq. Shuning uchun ham bu shiddatkor zamonda axborot xizmati xodimlarining kalkasi butun bolishi lozim. O’rni kelganda hujumga o’tish o’rni kelganda xalqini qalqon bo’lib himoyalamog’i lozim faqatgina axborot makonida albatta.

 66. Napaleondan iqtibos keltiribsiz. Haqiqatan so’z qudrati ancha katta!

 67. Assalomu alaykum!
  Axborot xizmati xodimi qaysi tashkilotda ishlashidan qat’iy nazar o’z kasbiga mas’uliyat bilan yondashishi va qaysi axbotorni berish, qaysisini bermaslik yo’llarini ham bilishi kerak. Bu tashkilot ichidagi sir bo’lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan jurnalist har tomonlama o’ylab, fikrlab, bilimiga tayangan holda faoliyat yuritishi lozim. Axborot xizmati tashkilot manfaatlariga zid bo’lmagan holda faoliyat yuritishi maqsadga muvofiqdir.

 68. Jamoatchilik bilan aloqalar fanining ahamiyati naqadar katta ekanligini bugungi kunning o’zi isbotlab turibdi. Hozirda hukumatimiz tomonidan bu fan yuzasida amaliy ishlar qilinayotganligi kishini quvontiradi. Demak, PR fani faqat nazariyaligicha qolmayapti, u amaliyotda ham bo’y ko’rsatmoqda

 69. Jurnalist bevosita xalq bilan ishlashini talab etuvchi eng yirik soha bu jamoatchilik bilan aloqalar ekanligi ma’ruzada asosli tarzda ifodalangan.

 70. Agar axborot xizmati xodimi PR haqida bilmasa, amaliyotda qo’llay olmasa bu sohada ishlamagani ma’qul. Chunki aynan u tashkilotning kishilar tasavvuridagi imijini yaratadi.

 71. Aziza Davlatova:

  Maruzada axborot xizmatining vazifalari aniq yoritilib berilgan . Menimcha axborot xizmati xodimi eng birinchi navbatda dunyo tillarini mukammal bilishi lozim.

 72. Bu ma’lumotlar ,albatta,Axborot xizmatlariga har bir talabaning qiziqishini oshirishga xizmat qiladi. Ayniqsa men har darsdan so’ng qiziqishim ortib boryapti.

 73. Axborot xizmati rahbari ya’ni matbuot kotiblari òz navbatida OAV xodimlari bilan ham aloqalarni yaxshi yòlga qòygan bòlishi va uni yuqori darajada olib borishi talab etiladi. Negaki, matbuot kotibi òz tashkilotidagi yangiliklarni aynan OAV lar orqaligina xalqqa yetkazishi mumkin. Yulduzni kòzlagan chòqqiga yetipti deganlaridek, matbuot kotibi ham, jurnalistlar ham doimo òz oldiga yuqori marralarni qòyib harakat qilishlari shart. Qimirlagan qir oshar deb ham bejiz aytilmagan. Autmoqch bòlganim kim bòlsa ham mening vazifam mana bular deb sanab òtirgani bilan ular bajarilib qolmaydi.

 74. Axborot xizmati rahbari ya’ni matbuot kotiblari òz navbatida OAV xodimlari bilan ham aloqalarni yaxshi yòlga qòygan bòlishi va uni yuqori darajada olib borishi talab etiladi. Negaki, matbuot kotibi òz tashkilotidagi yangiliklarni aynan OAVlar orqaligina xalqqa yetkazishi mumkin. Yulduzni kòzlagan chòqqiga yetipti deganlaridek, matbuot kotibi ham, jurnalistlar ham doimo òz oldiga yuqori marralarni qòyib harakat qilishlari shart. Qimirlagan qir oshar deb ham bejiz aytilmagan. Aytmoqch bòlganim kim bòlsa ham mening vazifam mana bular deb sanab òtirgani bilan ular bajarilib qolmaydi.

 75. Axborot xizmati rahbari ya’ni matbuot kotiblari òz navbatida OAV xodimlari bilan ham aloqalarni yaxshi yòlga qòygan bòlishi va uni yuqori darajada olib borishi talab etiladi. Negaki, matbuot kotibi òz tashkilotidagi yangiliklarni aynan OAVlar orqaligina xalqqa yetkazishi mumkin. Yulduzni kòzlagan chòqqiga yetipti deganlaridek, matbuot kotibi ham, jurnalistlar ham doimo òz oldiga yuqori marralarni qòyib harakat qilishlari shart. Qimirlagan qir oshar deb ham bejiz aytilmagan. Autmoqchi bòlganim kim bòlsa ham mening vazifam mana bular deb sanab òtirgani bilan ular bajarilib qolmaydi.

 76. Axborot xizmati rahbari ya’ni matbuot kotiblari òz navbatida OAV xodimlari bilan ham aloqalarni yaxshi yòlga qòygan bòlishi va uni yuqori darajada olib borishi talab etiladi. Negaki, matbuot kotibi òz tashkilotidagi yangiliklarni aynan OAVlar orqaligina xalqqa yetkazishi mumkin. Yulduzni kòzlagan chòqqiga yetipti deganlaridek, matbuot kotibi ham, jurnalistlar ham doimo òz oldiga yuqori marralarni qòyib harakat qilishlari shart. Qimirlagan qir oshar deb ham bejiz aytilmagan. Aytmoqchi bòlganim kim bòlsa ham mening vazifam mana bular deb sanab òtirgani bilan ular bajarilib qolmaydi.

 77. Ma’ruzani òqib chiqganimdan sòng, axborot xizmati vakillari vazifasi va majburiyatlari haqida tòliq ta’ssurot uyģondi. Bu kabi mavzularda òz bilimimizni oshirish biz uchun faqat va faqat foyda.

 78. Axborot xizmatlariga endi ish kopayishi aniq. Tog’risiyamda shuncha dam olishdiku, endi xalq bilan ham tashkilot bilan ham ishlashadilar va vazifalari ham kopaydi. Bu quvonchli holat.

 79. Axborot xizmatlari bu har bir tashkilotning yuragi hisoblanadi. Shuning uchun ular doimo harakatda va tezkor bo’lib turmog’i lozim.

 80. Ma’ruzada keltirilgan Napoleonning OAV kuchi haqidagi mashhur gapini o’qib M.Pyuzoning «Cho’qintirgan ota» kitobida o’qigan bir jumla yodimga tushdi. Unda aytiladiki qo’lida qurol ushlagan 100 ta o’g’ridan ko’ra qo’lida diplomi bor bitta yurist ko’proq pulni o’marib keta oladi. Darvoqe aql kuchi, jismoniy kuchdan hamisha ustun deb baholanib kelingan.

 81. Jumamurodova Muyassar:

  Ma’ruzadagi: «Ҳар қандай ахборотга аудитория бирдан тушунмаслиги мумкин. Аудиторияда кимдир эшитади, кимдир қулоқ солмайди, кимдир нотўғри тушунади, кимдир тушунишни ҳам истамайди. Шунинг учун Ахборот хизмати ходими мулоқотни икки томонлама ташкил этиши керак. Яъни, бирор ахборот тарқатилдими, унинг натижаси билан қизиқиши зарур.»Buni o’qib turib Axborot xizmati xodimi psixolog ham bo’lishi lozimligini, anglaymiz.

 82. Axborot xizmat xodimi zimmasiga juda kòp vazifalar yuklatilishi bilan bir qatorda, ush bu kasb juda ma’suliyatli hamdir. Har sohada bòlgani kabi bu kasb egalaridan ham doimiy harakat talab etiladi.

 83. Bugungi kunga kelib tashkilot axborot xizmatlari faoliyatida ham raqobat ketayotganligini kishini quvontiradi. Misol uchun yaqinda ushbu fan yuzasidan partiyalar axborot xizmati faoliyati bilan tanishdim. Ularning veb saytlarini o’rganib chiqdim. Natijada shunday xulosaga keldimki, partiyalarning faoliyat samaradorligi ularning axborot xizmati faoliyatida aniq-ravshan ko’zga tashlanar ekan.

 84. Shohruh Shermatov:

  Ma`ruza bilan tanishib chiqdim va o`zimga kerakli ma`lumotlarni oldim.Jurnalist axborotning markazidagi shaxs hisoblanadi.Shunday ekan u uchun barcha axborot qadrlidir.

 85. Rahmatilla Sattorov:

  Ushbu ma`ruza bilan tanishganimdan so`ng, Axborot xizmati xodimi qanday vazifalarni unga yuklatilgan mas`uliyatni tushundim.

 86. Shohruh Shermatov:

  Ma`ruza bilan tanishib chiqdim va o`zimga kerakli ma`lumotlarni oldim.Jurnalist axborotning markazidagi shaxs hisoblanadi.Shunday ekan u uchun barcha axborot qadrlidir. Kelajakda biz ham ana shunday tashkilotlarda ishlashimiz mumkin.

 87. Maruzada ta’kidlanganidik axborot xizmati xodimlari faqat idora manfaatlarini ko’zlab emas,balki jamoatchilik manfaatlarini o’ylab ish olib borish kerak.Chunki ular jamiyatimizdagi insonlar va davlat o’rtasidagi adolat ko’prigi vazifasini bajarishadi.

 88. Joriy yilning «Inson manfaatlari va xalq bilan muloqot» yili deb e’lon qilinishi bugun barcha soha vakillari qatori axborot xizmatlari jonkuyarlari uchun ham yanada mas’uliyat yuklaydi. Negaki bizning har bir maqsadimiz yoki xizmatimiz zamirida avvalo inson va uning manfaatlari turadi. Zero shunday ekan axborot ham jamiyatimizning ongini yoki bo’lmasa qaysidir tomonini yuksaltirishga xizmat qilsin.

 89. Feruza Xayrullayeva:

  Faoliyatimiz davomida biror tashkilot haqida yozmoqchi bo’lsak, eng avval matbuot xizmati kotiblariga ishimiz tushadi. Bu esa aslida bizga yengillik yaratishi kerak bo’lgan holda, aksariyat holatlarda faoliyatimizni qiyinlashtiradi. Boisi — matbuot kotiblarining o’z ishiga panja orasidan qarashi. To’g’ri, o’z kasbini yaxshi ko’radigan, mas’ uliyatli hodimlar ham bor. Biroq bu organ tashkilotlari bilan bog’liq… Shundan xulosa qilib, balki tashkilotlardagi matbuot xizmatiga e’tibor va ayniqsa, nazoratni kuchaytirish kerakdir degan fikrni bildirmoqchi edim.

 90. Feruza Xayrullayeva:

  Napaleon o’sha davrdayoq matbuot (jurnalistika)ga to’g’ri baho bera olgan. Axborot eng muhim manba, hatto qurol bo’layotgan bugungi kun odami esa buni o’z ko’zi bilan ko’ryapti!

 91. Inson doimo mas’uliyatli bo’lishi darkor.Bu bugungi kun talabidir.Sizning bosgan har bir qadamingiz kelajagingizni belgilab beradi.Har bir OAV xodimi jamiyatda yuz berayotgan har bir yangilikdan boxabar bo’lib, uni tezda ommaga yetkazmog’i darkor.Jamoatchilik fikrini o’rganish har bir jurnalistning oldida turgan asosiy vazifasidir.Xalqchillik ommaviylik tezkorlik aniqlik hozirgi kundagi jurnalistning oldidagi eng oliy burchidir.

 92. Aynan Axborot xizmati imkoniyatlaridan davlat boshqaruv organi ochiqligini oshirish va fuqarolar manfaatlariga yaqinlashtirish uchun foydalanish mumkin.Davlat organlari yopiqligi,jamoatchilik bilan birgalikdagi harakatlar yetarli emasligi yoki samarasizligi fuqarolarning hokimiyat organlariga ishonchsizligiga olib keladi.Shu sababli viloyat va tuman hokimiyatlarida ayniqsa Axborot xizmatini yo’lga qo’yish va uning faoliyatini yanada takomillashtirish ahamiyat kasb etmoqda.

 93. Axborot xizmati va bu sohada faoliyat yuratadigan mutaxassislaring maqsad va vazifalari haqida maruzadan batafsil ma’lumot oldik.Xo’p,bu faoliyatning vazifalarini bilib olgan bo’lsak,endigi vazifamiz aynan mana shu sohada xizmat qilayotgan fidoyi mutaxassislar faoliyati bilan yaqindan tanishish va ularning kasb tajribalarini o’rganishdan iborat bo’ladi.

 94. Gavhar Turobova:

  Yuqoridagi fikrlarga qo’shilgan holda shuni aytish lozimki, har bir tashkilotning PRi vazifasini axborot xizmati bo’limi o’taydi. Unda jurnalistdan har tomonlama mukammallik talab etiladi. Ya’ni u ham gazeta, ham sayt, ham Tv va radio jurnalistidan talab etiladigan vazifalarni uddalay olishi lozim.

 95. Ma’ruza bilan tanishib, axborot xizmati xodimining vazifalari haqida tushunchalarga ega bo’ldim. Manimcha, bu vazifalarning hammasi bir biridan muhim. Ayniqsa, tayyorlayotgan OAB materiallarimizga nisbattan hamda bajarayotgan ishimizga masuliyatli bo’lish o’ta muhimligini maruzadan o’qib yana bir bor his qildim.

 96. Men ushbu maruzni o’qish davomida axborot xizmati hodimi va jurnalist hodimlarining o’z vazifalarining farqli tomonlarini tushundim.Avvollari har ikkalasining bajaradigan vazifalari bir xil deya talqin qilarkanman.

 97. Demak maruzadan ko’rinib turibdiki ,axborot xizmati hodimi pearmen ham ekanda. Chunki ,axborot xizmati hodimi o’zi faoliyat yuritayotgan tashkilotga tegishli axborotlarni yig’ish va o’z vaqtida tizimli tarqatishdan iborat.shu bilan bir qatorda uni nazorat ham qilib,yetarlicha tahlil ham qilib turadi.

 98. Axborot xizmati hodimi ,bugungi kun talablaridan kelib chiqib aytadigan bo’lsak,xalq bilan muloqotni yanada yaxshisi yo’lga qo’yuvchi asosiy OAVning hodimidir.Shuning uchun unda kuchli tafakkur va tahlil qilaolish qobiliyati shakllanishi kerak.

 99. Muhammadali MAMADALIYEV:

  – Ахборот хизмати раҳбари – ташкилот раҳбарининг Матбуот котиби ҳисобланади. Унинг вазифалари жуда кўп. Биринчи галда у маданиятли, одобли, хушмуомала бўлиши зарур. Ҳар қандай вазиятда ҳам одамларни тушунишга ҳаракат қилиши лозим. Шу тариқа у жамоатчилик қалбига йўл топа олади. Қалбига йўл топилган одамларнинг фикрини ўрганиш мушкул бўлмайди. — mana shu jumlaning o’ziyoq butun mav zuni ochib bergan. Axborot xizmati rahbari tashkilot matbuot xizmati rahbari bo’ladi. Rahbarda esa yuksak mas’uliyat, bilim va tajriba bo’lishi lozim nazarimda ana shundagina o’sha tashkilot manfaatdor bo’ladi.

 100. Axborot xizmati rahbari tashkilotning ko’zgusi, yuzi hisoblanadi. U o’z bilimi va amaliy tajribasiga tayanadi. Tajriba va nazariy bilimi kuchliligiga qarab axborot xizmati rahbari qoyaga o’xshaydi. Shamol qanchalik kuchli essa ham qoyadan faqat changni olob ketadi.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>