Рейтингингиз қандай аниқлинишини биласизми?

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети профессор-ўқитувчилари,

кафедралари, факультетларнинг ўқув, ўқув-методик, илмий-тадқиқот ва ташкилий ишлар бўйича фаолиятини баҳолаш рейтингини аниқлаш тартиби тўғрисида

НИЗОМ

1-боб. Умумий қоидалар

 1. Ушбу Низом Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети (кейинги ўринларда Университет деб аталади) рейтингини аниқлаш тартибини белгилайди.
 2. Ушбу Низом талаблари Университет қошида фаолият юритаётган хорижий олий таълим муассасалари профессор-ўқитувчиларига нисбатан татбиқ этилмайди.
 3. Университет профессор-ўқитувчилари, кафедралари ва факультетларирейтинги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги “Олий таълим муассасалари рейтингини аниқлаш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Қарорига мувофиқ амалга оширилади.

 

2-боб. Рейтингни аниқлашнинг мақсад ва вазифалари

 1. 4. Олий таълим муассасалари орасида соғлом рақобат муҳитини шакллантириш, уларнинг илмий-педагогик фаолияти даражаси ва сифатини оширишни рағбатлантириш, профессор-ўқитувчиларнинг илмий салоҳиятидан самарали фойдаланиш, ўқитиш сифати бўйича халқаро мезон ва стандартларга мувофиқ юқори кўрсаткичларга эришишга ҳамда иқтисодиётнинг реал сектори тармоқлари учун юқори малакали кадрларни тайёрлашга замин яратиш рейтингни аниқлашнинг мақсади ҳисобланади.
 2. 5. Қуйидагилар рейтингни аниқлашнинг вазифалари ҳисобланади:

Университет таркибий бўлинмалари (кафедра, факультет, лаборатория, бўлимлар ва бошқа) фаолиятини такомиллаштириш;

Университетнинг дунёдаги рейтинги юқори бўлган олий таълим муассасалари билан ҳамкорлигини таъминлашда ҳамда уларнинг халқаро стандартларга мувофиқ юқори кўрсаткичларга эришишига кўмаклашиш.

3-боб. Рейтингни аниқлашга оид маълумотлар базасини шакллантириш

 1. Рейтингни аниқлашга оид маълумотлар базасини шакллантириш Университет Таълим сифатини назорат қилиш бўлими томонидан ҳисобот йилидан кейинги йилнинг биринчи чорагида амалга оширилади.
 2. Таълим сифатини назорат қилиш бўлими томонидан маълумотлар базасини шакллантириш мақсадида тегишли намунадаги жадваллар ишлаб чиқилади ва рейтинг аниқланаётган йилнинг 20 ноябрига қадар Университет кафедралари ва тегишли бўлимларига етказилади.
 3. Кафедралар томонидан рейтингни аниқлашга оид маълумотлар асословчи ҳужжатлари билан биргаликда 1 январга қадар Университет инспекциясига тақдим этилади.

Асословчи ҳужжатлар тақдим этилмаган тақдирда, маълумотлар рейтингни ҳисоблашда инобатга олинмайди.

 1. Рейтингни аниқлашга оид маълумотлар кафедра мудири имзоси билан тасдиқланган ҳолда 1 апрелга қадар Таълим сифатини назорат қилиш бўлимига тақдим этилади. Рейтингни аниқлашга оид қўшимча маълумотлар асословчи ҳужжатлар билан бирга тақдим этилганда ҳисобга олинади.

4-боб. Рейтингни аниқлашга оид сўровномалар ва назорат ишларини ўтказиш

 1. Рейтингни аниқлаш жараёнида Таълим сифатини назорат қилиш бўлими томонидан ҳар йили апрель-май ойларида:

профессор-ўқитувчиларнинг хорижий тил ва ахборот-коммуникация технологияларига оид билим даражасини аниқлаш мақсадида тест синовлари;

талабаларнинг мутахассислик фанларига оид билим даражасини аниқлаш мақсадида назорат ишлари (тест синовлари), сўровномалар Таълим сифатини назорат қилиш бўлими томонидан амалга оширилади.

5-боб. Рейтинг натижаларини ҳисоблаш ва эълон қилиш

 1. 1 Рейтингни аниқлашга оид тўпланган маълумотлар, ўтказилган сўровномалар ва назорат ишлари натижалари асосида Таълим сифатини назорат қилиш бўлими томонидан профессор-ўқитувчилар рейтинги аниқланади.

Рейтинг балларини ҳисоблаш ушбу Низом илова келтирилган рейтингни аниқлаш мезонлари асосида амалга оширилади.

 1. 1 Рейтинг индикаторлари учун балларни ҳисоблаш қуйидагича амалга оширилади:

тегишли рейтинг индикатори бўйича энг катта кўрсаткичга эга профессор-ўқитувчилар аниқланади;

энг катта кўрсаткичга эга бўлган профессор-ўқитувчиларига шу индикатор учун белгиланган энг юқори балл берилади;

ҳар бир индикатор бўйича ҳисобланган баллар йиғиндиси профессор-ўқитувчилари рейтингини белгилайди.

 1. Университет профессор-ўқитувчилари рейтинги асосида улар фаолият юритаётган кафедра, факультет рейтинги аниқланади. Ушбу рейтингларни аниқлашда Вазирлар Маҳкамасининг “Олий таълим муассасалари рейтингини аниқлаш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Қарорига мувофиқ равишда белгиланган мезонлар асосида қўшимча индикаторлардан фойдаланилади.
 2. Рейтинг натижалари ҳар йили кейинги ўқув йили бошланишидан кечикмай Университетнинг расмий веб-сайтида эълон қилинади.
 3. Рейтингни аниқлашга оид маълумотлар Таълим сифатини назорат қилиш бўлимида 3 йил давомида сақланади.

6-боб. Якунловчи қоидалар

 1. Ушбу Низомни қўллашда юзага келадиган низолар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ҳал этилади.
 2. Ушбу Низом талабларининг бузилишида айбдор бўлган шахслар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб берадилар.

 

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети профессор-ўқитувчилари, кафедралари, факультетлари ўқув, ўқув-методик, илмий-тадқиқот ва ташкилий ишлар бўйича фаолиятини баҳолаш рейтингини аниқлаш

тартиби тўғрисидаги низомга ИЛОВА

1-илова

Профессор-ўқитувчиларнинг ўқув, ўқув-методик, илмий-тадқиқот ва ташкилий ишлар бўйича фаолиятини баҳолаш рейтингини аниқлаш

МЕЗОНЛАРИ

Т/р Рейтинг индикаторлари Балл
  ЖАМИ 100
I. Профессор-ўқитувчилар илмий фаолияти 50
1. Дунёнинг нуфузли 1000 талигига кирувчи олий таълим муассаларида фан номзоди, фалсафа доктор (PhD) ва фан доктори, фан доктори (DSc) илмий даражасини олганлиги.   3
2. Рейтингни аниқлаш йилида дунёнинг нуфузли 1000 талигига кирувчи олий таълим муассаларида ўқув машғулотлари (маърузалар, амалий машғулотлар, семинар-тренинглар) ўтказганлиги. 2
3. Профессор-ўқитувчининг илмий салоҳияти, шу жумладан 3
а) фан доктори, фан доктори (DSc) илмий даражасига эга (шунингдек илмий даражага эга бўлмай профессор илмий унвонини олган ёки унга тенглаштирилган) 2
б) фан номзоди, фалсафа доктор (PhD) илмий даражасига эга (шунингдек илмий даражага эга бўлмай профессор илмий унвонини олган ёки унга тенглаштирилган) 1
4. Профессор-ўқитувчилар томонидан ҳимоя қилинган докторлик (PhD ва DSc) диссертациялар сони. 6
5. Халқаро кўрсаткичларга кўра профессор-ўқитувчининг нашр ишларига иқтибослар (Web of Science, Scopus ва Google Scholar базалари бўйича, сўнгги 5 йилда). 10
6. Рейтингни аниқлаш йилида халқаро илмий журналларда ва маҳаллий илмий нашрларда (Web of Science, Scopus базасига ва Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий Аттестация Комиссияси рўйхатига киритилган журналларда) чоп этилган мақолалар, шу жумладан: 6
а) халқаро илмий журналлардаги илмий мақолалар; 4
б) республика илмий журналларидаги илмий мақолалар. 2
7. Илмий-тадқиқот фаолияти ва илмий-тадқиқот натижаларини амалиётга тақдим этиш асосида олинган маблағлар ҳажми ёки бошқа номоддий кўрсаткичлар (ижтимоий самарадорлик), шу жумладан: 7
а) ҳорижий илмий-тадқиқот марказлари грантлари ва ҳорижий илмий фондлар буюртмалари ҳисобига олинган маблағлар (профессор-ўқитувчига тўғри келадиган маблағ); 3
б) соҳалар буюртмалари асосида ўтказилган илмий-тадқиқот (илмий-ижодий) фаолиятидан олинган молиявий маблағлар (профессор-ўқитувчига тўғри келадиган маблағ); 2
в) давлат грантлари асосида ўтказилган илмий-тадқиқотлардан олинган маблағлар (профессор-ўқитувчига тўғри келадиган маблағ); 2
8. Профессор-ўқитувчиларнинг билим даражаси, шу жумладан: 4
а) ҳорижий тиллар бўйича; 2
б) ахборот-коммуникация технологиялари бўйича. 2
9. Рейтинги аниқланаётган йилда бажарилган илмий-тадқиқот ишларининг самарадорлиги, шу жумладан: 9
а) чоп этилган монографиялар сони; 4
б) ихтиро, фойдали модел, саноат намуналари ва селекция ютуқлари учун олинган патентлар (тегишли ташкилотлар томонидан тасдиқланган ҳужжатлар асосида); 2
в) ахборот-коммуникация технологияларига оид дастурлар ва электрон маълумотлар базалари учун олинган гувоҳномалар, муаллифлик хуқуқи билан ҳимоя қилинган турли материаллар. 3
II. Ўқув-методик ишлар ва ўқитиш сифати 30
10. Олий таълим муассасаларида таълим бериш сифати даражаси ва ижтимоий-маънавий муҳит (талабалар ўртасида ўтказиладиган сўровнома натижалари асосида), шу жумладан: 9
а) дарсларнинг сифати; 3
б) талабалар билимининг холисона баҳоланиши; 3
в) академик гуруҳда ижтимоий-маънавий муҳит. 3
11. Ҳисобот йилида ёзиб тайёрланган ва белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилган дарсликлар ва ўқув қўлланмалар, шу жумладан: 8
а) дарсликлар; 6
б) ўқув қўлланмалар. 2
12. Таълим йўналишлари (мутахассисликлари) бўйича ҳорижий тилда фанларнинг ўқитилиши 5
13. Рейтинг йилида халқаро ва республика олимпиадаларида, нуфузли танловларда совринли ўринларни қўлга киритган ҳамда мукофот (диплом)ларга сазовор бўлган талабаларга раҳбарлик қилиш, шу жумладан: 8
а) халқаро миқёсда; 5
б) республика миқёсида. 3
III. Маънавий-маърифий ишлар, спорт билан шуғулланиш даражаси 20
14. Рейтинг йилида халқаро ва республика спорт мусобақаларида совринли ўринларни қўлга киритган талабаларни тайёрлаш, жумладан, мукофот, дипломларга сазовор бўлган талабаларни тайёрлаш. 4
15. Профессор-ўқитувчининг оммавий спорт турларини ривожлантиришдаги ўрни. 4
16. Профессор-ўқитувчининг Ўзбекистон Республикаси Президентининг беш ташаббусини амалга оширишдаги ўрни. 6
17. Профессор-ўқитувчининг тарбиячи сифатидаги фаолияти, жумладан, ноанъанавий самарали маънавий-маърифий тадбирлар ўтказиш (тадбирларнинг самарадорлиги натижаси ва б. асосида) 6

 2-илова

Кафедраларнинг ўқув, ўқув-методик, илмий-тадқиқот ва ташкилий ишлар бўйича фаолиятини баҳолаш рейтингини аниқлаш

МЕЗОНЛАРИ

Т/р Рейтинг индикаторлари Балл
  ЖАМИ 100
I. Кафедранинг илмий фаолияти 50
1. Дунёнинг нуфузли 1000 талигига кирувчи олий таълим муассаларида фан номзоди, фалсафа доктор (PhD) ва фан доктори, фан доктори (DSc) илмий даражасини олганлар улуши.   3
2. Рейтингни аниқлаш йилида дунёнинг нуфузли 1000 талигига кирувчи олий таълим муассаларида ўқув машғулотлари (маърузалар, амалий машғулотлар, семинар-тренинглар) ўтказганлар улуши. 2
3. Кафедранинг илмий салоҳияти, шу жумладан 3
а) фан доктори, фан доктори (DSc) илмий даражасига эга (шунингдек илмий даражага эга бўлмай профессор илмий унвонини олган ёки унга тенглаштирилган) 2
б) фан номзоди, фалсафа доктор (PhD) илмий даражасига эга (шунингдек илмий даражага эга бўлмай профессор илмий унвонини олган ёки унга тенглаштирилган) 1
4. Кафедра профессор-ўқитувчилар томонидан ҳимоя қилинган докторлик (PhD ва DSc) диссертациялар улуши (штатга нисбатан). 6
5. Халқаро кўрсаткичларга кўра кафедра профессор-ўқитувчининг нашр ишларига иқтибослар (Web of Science, Scopus ва Google Scholar базалари бўйича, сўнгги 5 йилда). 10
6. Халқаро илмий журналларда ва маҳаллий илмий нашрларда (Web of Science, Scopus базасига ва Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий Аттестация Комиссияси рўйхатига киритилган журналларда) чоп этилган мақолалар, шу жумладан: 6
а) халқаро илмий журналлардаги илмий мақолалар; 6
б) республика илмий журналларидаги илмий мақолалар. 4
7. Илмий-тадқиқот фаолияти ва илмий-тадқиқот натижаларини амалиётга тақдим этиш асосида олинган маблағлар ҳажми ёки бошқа номоддий кўрсаткичлар (ижтимоий самарадорлик), шу жумладан: 7
а) ҳорижий илмий-тадқиқот марказлари грантлари ва ҳорижий илмий фондлар буюртмалари ҳисобига олинган маблағлар (профессор-ўқитувчига тўғри келадиган маблағ); 3
б) соҳалар буюртмалари асосида ўтказилган илмий-тадқиқот (илмий-ижодий) фаолиятидан олинган молиявий маблағлар (профессор-ўқитувчига тўғри келадиган маблағ); 2
в) давлат грантлари асосида ўтказилган илмий-тадқиқотлардан олинган маблағлар (профессор-ўқитувчига тўғри келадиган маблағ); 2
8. Профессор-ўқитувчиларнинг кафедра илмий семинарларда маърузалар билан иштироки 4
9. Кафедра  илмий-тадқиқот ишларининг самарадорлиги, шу жумладан: 9
а) чоп этилган монографиялар улуши; 4
б) ихтиро, фойдали модел, саноат намуналари ва селекция ютуқлари учун олинган патентлар (тегишли ташкилотлар томонидан тасдиқланган ҳужжатлар асосида); 2
в) ахборот-коммуникация технологияларига оид дастурлар ва электрон маълумотлар базалари учун олинган гувоҳномалар, муаллифлик хуқуқи билан ҳимоя қилинган турли материаллар. 3
II. Кафедранинг ўқув-методик ишлари ва ўқитиш сифати 30
10. Кафедра профессор-ўқитувчиларининг ижтимоий-маънавий муҳити (талабалар ва кафедра профессор-ўқитувчилари ўртасида ўтказиладиган сўровнома натижалари асосида), шу жумладан: 9
а) академик гуруҳлар ва кафедра профессор-ўқитувчилар ижтимоий-маънавий муҳити. 3
11. Кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан яратилган дарсликлар ва ўқув қўлланмалар, шу жумладан: 8
а) дарсликлар; 6
б) ўқув қўлланмалар. 2
12. Кафедрада ҳорижий тилда ўқитиладиган мутахассислик фанлар улуши. 3
13. Талабалар турар жойларида яшайдиган ва яшамайдиган талабалар билан мулоқот олиб борганлиги, шу жумладан: 3
а) талабалар турар жойларида яшайдиган талабалар; 2
б) ижарада яшайдиган талабалар. 1
III. Кафедранинг маънавий-маърифий ишлари, спорт билан шуғулланиш даражаси 20
14. Халқаро ва республика спорт мусобақаларида совринли ўринларни қўлга киритган талабаларни тайёрлаш, жумладан, мукофот, дипломларга сазовор бўлган талабаларни тайёрлаш. 4
15. Кафедранинг оммавий спорт турларини ривожлантиришдаги ўрни. 4
16. Кафедранинг Ўзбекистон Республикаси Президентининг беш ташаббусини амалга оширишдаги ўрни. 6
17. Кафедра профессор-ўқитувчиларининг тарбиячи сифатидаги фаолияти, жумладан, ноанъанавий самарали маънавий-маърифий тадбирлар ўтказиш (тадбирларнинг самарадорлиги натижаси ва б. асосида) 6

 3-илова

Факультетларнинг ўқув, ўқув-методик, илмий-тадқиқот ва ташкилий ишлар бўйича фаолиятини баҳолаш рейтингини аниқлаш

МЕЗОНЛАРИ

Т/р Рейтинг индикаторлари Балл
  ЖАМИ 100
I. Факультет илмий фаолияти 50
1. Дунёнинг нуфузли 1000 талигига кирувчи олий таълим муассаларида фан номзоди, фалсафа доктор (PhD) ва фан доктори, фан доктори (DSc) илмий даражасини олганлар улуши.   3
2. Рейтингни аниқлаш йилида дунёнинг нуфузли 1000 талигига кирувчи олий таълим муассаларида ўқув машғулотлари (маърузалар, амалий машғулотлар, семинар-тренинглар) ўтказганлар улуши. 2
3. Факультетнинг илмий салоҳияти, шу жумладан 3
а) фан доктори, фан доктори (DSc) илмий даражасига эга (шунингдек илмий даражага эга бўлмай профессор илмий унвонини олган ёки унга тенглаштирилган) 2
б) фан номзоди, фалсафа доктор (PhD) илмий даражасига эга (шунингдек илмий даражага эга бўлмай профессор илмий унвонини олган ёки унга тенглаштирилган) 1
4. Факультет профессор-ўқитувчилар томонидан ҳимоя қилинган докторлик (PhD ва DSc) диссертациялар улуши (штатга нисбатан). 6
5. Халқаро кўрсаткичларга кўра факультетпрофессор-ўқитувчининг нашр ишларига иқтибослар (Web of Science, Scopus ва Google Scholar базалари бўйича, сўнгги 5 йилда). 10
6. Халқаро илмий журналларда ва маҳаллий илмий нашрларда (Web of Science, Scopus базасига ва Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий Аттестация Комиссияси рўйхатига киритилган журналларда) чоп этилган мақолалар, шу жумладан: 6
а) халқаро илмий журналлардаги илмий мақолалар; 6
б) республика илмий журналларидаги илмий мақолалар. 4
7. Илмий-тадқиқот фаолияти ва илмий-тадқиқот натижаларини амалиётга тақдим этиш асосида олинган маблағлар ҳажми ёки бошқа номоддий кўрсаткичлар (ижтимоий самарадорлик), шу жумладан: 7
а) ҳорижий илмий-тадқиқот марказлари грантлари ва ҳорижий илмий фондлар буюртмалари ҳисобига олинган маблағлар (профессор-ўқитувчига тўғри келадиган маблағ); 3
б) соҳалар буюртмалари асосида ўтказилган илмий-тадқиқот (илмий-ижодий) фаолиятидан олинган молиявий маблағлар (профессор-ўқитувчига тўғри келадиган маблағ); 2
в) давлат грантлари асосида ўтказилган илмий-тадқиқотлардан олинган маблағлар (профессор-ўқитувчига тўғри келадиган маблағ); 2
8. Факультет профессор-ўқитувчиларнинг илмий семинарларда маърузалар билан иштироки 4
9. Факультет илмий-тадқиқот ишларининг самарадорлиги, шу жумладан: 9
а) чоп этилган монографиялар улуши; 4
б) ихтиро, фойдали модел, саноат намуналари ва селекция ютуқлари учун олинган патентлар (тегишли ташкилотлар томонидан тасдиқланган ҳужжатлар асосида); 2
в) ахборот-коммуникация технологияларига оид дастурлар ва электрон маълумотлар базалари учун олинган гувоҳномалар, муаллифлик хуқуқи билан ҳимоя қилинган турли материаллар. 3
II. Факультет ўқув-методик ишлари ва ўқитиш сифати 30
10. Факультетнинг ижтимоий-маънавий муҳити (талабалар ва кафедра профессор-ўқитувчилари ўртасида ўтказиладиган сўровнома натижалари асосида), шу жумладан: 9
а) академик гуруҳлар ва кафедра профессор-ўқитувчилар ижтимоий-маънавий муҳити. 3
11. Факультет профессор-ўқитувчилари томонидан яратилган дарсликлар ва ўқув қўлланмалар, шу жумладан: 8
а) дарсликлар; 6
б) ўқув қўлланмалар. 2
12. Факультетда ҳорижий тилда ўқитиладиган мутахассислик фанлар улуши. 3
13. Талабалар турар жойларида яшайдиган ва яшамайдиган талабалар билан мулоқот олиб борганлиги, шу жумладан: 3
а) талабалар турар жойларида яшайдиган талабалар; 2
б) ижарада яшайдиган талабалар. 1
III. Маънавий-маърифий ишлар, спорт билан шуғулланиш даражаси 20
14. Халқаро ва республика спорт мусобақаларида совринли ўринларни қўлга киритган талабаларни тайёрлаш, жумладан, мукофот, дипломларга сазовор бўлган талабаларни тайёрлаш. 4
15. Факультетнинг оммавий спорт турларини ривожлантиришдаги ўрни. 4
16. Факультетнинг Ўзбекистон Республикаси Президентининг беш ташаббусини амалга оширишдаги ўрни. 6
17. Факультет ўтказган ноанъанавий самарали маънавий-маърифий тадбирлар (тадбирларнинг самарадорлиги натижаси ва б. асосида) 6

 4-илова

 Профессор-ўқитувчиларнинг ўқув, ўқув-методик, илмий-тадқиқот ва ташкилий ишлар бўйича фаолиятини баҳолаш рейтингиниҳисоблаш

МЕТОДИКАСИ

Т/р ИНДИКАТОРЛАР Балл Ҳисоблаш усули ва формуласи
I. Профессор-ўқитувчилар илмий фаолияти – 50 балл
1. Дунёнинг нуфузли 1000 талигига кирувчи олий таълим муассаларида фан номзоди, фалсафа доктор (PhD) ва фан доктори, фан доктори (DSc) илмий даражасини олганлиги.   3 Дунёнингнуфузли 1000 талигигакирувчиолийтаълиммуассасалари PhD ва DSc (фандокториёкифанномзоди) илмийдаражасигаэгабўлганпрофессор-ўқитувчига 3 балл берилади.Дунёнингнуфузли 1000 таОТМтаркибигакирувчихорижийОТМларрўйхати (Халқароташкилотларнингрейтингрўйҳатигакирувчи: QS-Quacquarelli Symonds; ARWU-The Academic Ranking of World Universities; The-Times Higher Education) Олийваўртамахсустаълимвазирлигирасмийсайтиданолинади.
2. Рейтингни аниқлаш йилида дунёнинг нуфузли 1000 талигига кирувчи олий таълим муассаларида ўқув машғулотлари (маърузалар, амалий машғулотлар, семинар-тренинглар) ўтказганлиги. 2 Дунёнингнуфузли 1000 талигигакирувчиолийтаълиммуассасаларидамаърузалар (семинарлар, амалиймашғулотлар, тренинглар) ўтказишдаиштирокэтган (Давлатлараро, муассасалараро, ОТМларарошартнома, келишув, ОТМбуйруғигамосравишда) ўқитувчиларга 2 балл берилади.Дунёнинг нуфузли 1000 та ОТМ таркибига кирувчи хорижий ОТМлар рўйхати (Халқаро ташкилотларнинг рейтинг рўйҳатига кирувчи: QS-Quacquarelli Symonds; ARWU-The Academic Ranking of World Universities; The-Times Higher Education) Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги расмий сайтидан олинади.
3. Профессор-ўқитувчининг илмий салоҳияти, шу жумладан 3 Профессор-ўқитувчиларнингилмийсалохиятиқуйидагича аниқланади:агар профессор-ўқитувчи  фан доктори (DSc) илмий даражасига эга бўлса 2 балл;

агар профессор-ўқитувчи фан номзоди (PhD) илмий даражасига эга бўлса 1 балл.

а) фан доктори, фан доктори (DSc) илмий даражасига эга (шунингдек илмий даражага эга бўлмай профессор илмий унвонини олган ёки унга тенглаштирилган) 2
б) фан номзоди, фалсафа доктор (PhD) илмий даражасига эга (шунингдек илмий даражага эга бўлмай профессор илмий унвонини олган ёки унга тенглаштирилган) 1
4. Профессор-ўқитувчилар томонидан ҳимоя қилинган докторлик (PhD ва DSc) диссертациялар сони. 10 Профессор-ўқитувчиларнинг докторлик диссертациясини ҳимоя қилиш самарадорлигикўрсаткичи қуйидаги аниқланади:жорий йилда ОАКРаёсати томонидан тасдиқланган докторлик(DSc)  диссертация ишини ҳимоя қилган профессор-ўқитувчига 6 балл;

жорий йилда ОАКРаёсати томонидан тасдиқланган докторлик (PhD) диссертация ишини ҳимоя қилган профессор-ўқитувчига 4 балл.

5. Халқаро кўрсаткичларга кўра кафедра профессор-ўқитувчининг нашр ишларига иқтибослар (Web of Science, Scopus ва Google Scholar базалари бўйича, сўнгги 5 йилда). 6 Web of Science, Scopus, РИНЦ, G.Scholar, AGRIS, GeoRef, Math-Net, OpenAIRE, WorldCat, BASE ва ROAD тизимларидауниверситет профессор-ўқитувчиларинингнашрларигаумумийиқтибосликкўрсаткичиқуйидагича аниқланади:РИНЦ, G.Scholar, AGRIS, GeoRef, Math-Net, OpenAIRE, WorldCat, BASE ва ROAD тизимидахалқароиндексларгакўранашрларигаиқтибослари мавжуд профессор-ўқитувчига 2 балл*;

Web of Science ва Scopusтизимидахалқароиндексларгакўранашрларигаиқтибослари мавжуд профессор-ўқитувчига4 балл*.

 

* Изоҳ: Университетда лавозимлар кесимида энг кўп иқтибосликка эга бўлган профессор-ўқитувчига максимал балл берилади. Қолган профессор-ўқитувчилар бали  шу иқтибослик сонига нисбатан ҳисобланади.

6. Халқаро илмий журналларда ва маҳаллий илмий нашрларда (Web of Science, Scopus базасига ва Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий Аттестация Комиссияси рўйхатига киритилган журналларда) чоп этилган мақолалар, шу жумладан: 6 Халқароилмийжурналларда, маҳаллийилмийжурналларда (ОАКрўйхатигакиритилган) йилдавомидачопэтилганмақолаларсоникўрсаткичиқуйидагича аниқланади:халқаронашрлардагиилмиймақола чоп этган профессор – ўқитувчига 4 балл**;

республика илмий журналларидаги (ОАК рўйхатидаги) илмий мақола чоп этган профессор – ўқитувчига 2 балл**.

 

** Изоҳ: Университетда лавозимлар кесимида энг кўп мақола чоп этган профессор-ўқитувчига максимал балл берилади. Қолган профессор-ўқитувчилар бали  шу мақола сонига нисбатан ҳисобланади.

6.1. Университетлар ҳалқаро рейтингини баҳоловчи QS, Times Higher Education рейтинг агентликлари томонидан тан олинган Scopus, Web of Science ҳалқаро илмий-техник базалар руйхатида мавжуд ихтисослашган илмий нашрлардаги (Ҳалқаро нашрлар) илмий мақолалар 4
6.2. Республика илмий журналларидаги (ОАК рўйхатидаги) илмий мақолалар 2
7. Илмий-тадқиқот фаолияти ва илмий-тадқиқот натижаларини амалиётга тақдим этиш асосида олинган маблағлар ҳажми ёки бошқа номоддий кўрсаткичлар (ижтимоий самарадорлик), шу жумладан: 7 Хорижийфондларгрантларивахорижийилмийтадқиқотмарказларибуюртмалариорқалиолинганмолиявиймаблағлар, соҳаларбуюртмалариасосидаўтказилгантадқиқотларданолинганмолиявиймаблағлар, давлатгрантлариасосидаўтказилгантадқиқотларданолинганмолиявиймаблағлар, лицензияликелишувларасосидаолинганмаблағларкўрсаткичиқуйидагича аниқланади: 

хорижий илмий фондлар ва тадқиқот марказларининг грантлари ва буюртмалари асосида университетга маблағ келтирган профессор-ўқитувчига 3 балл***;

соҳа буюртмалари асосида ўтказилган тадқиқотлардан университетга маблағ келтирган профессор-ўқитувчига 2 балл***;

давлат грантлари асосида ўтказилган тадқиқотлардан университетга маблағ келтирган профессор-ўқитувчига 2 балл***;

 

Хорижий илмий фондлар ва тадқиқот марказларининг грантлари ва буюртмалари асосида олинган маблағлар ҳажми ҳорижий валютани ЎзР МБ курси асосида ҳисоб йилининг 31 декабрь ҳолатига кўра сўмга ўтказилган ҳолида аниқланади.

 

*** Изоҳ: Университетда лавозимлар кесимида энг кўп маблағ келтирган  профессор-ўқитувчига максимал балл берилади. Қолган профессор-ўқитувчилар бали  шу маблағ суммасига нисбатан ҳисобланади.

7.1. ҳорижий илмий-тадқиқот марказлари грантлари ва ҳорижий илмий фондлар буюртмалари ҳисобига олинган маблағлар (профессор-ўқитувчига тўғри келадиган маблағ); 3
7.2. соҳалар буюртмалари асосида ўтказилган илмий-тадқиқот (илмий-ижодий) фаолиятидан олинган молиявий маблағлар (профессор-ўқитувчига тўғри келадиган маблағ); 2
7.3. давлат грантлари асосида ўтказилган илмий-тадқиқотлардан олинган маблағлар (профессор-ўқитувчига тўғри келадиган маблағ); 2
8. Профессор-ўқитувчиларнинг билим даражаси, шу жумладан: 4 ПЎларнинг дарс бераётган фани, хорижий тиллар ва ахборот-коммуникация технологиялари бўйича билим даражаси кўрсаткичи қуйидагича аниқланади: 

хорижий тиллар бўйича ижобий баҳоланган профессор-ўқитувчига 2 балл;

 

ахборот-коммуникация технологиялари бўйича ижобий баҳоланган профессор-ўқитувчига 2 балл.

 

Ижобий баҳоланган ПЎлар сони таълим сифатини назорат қилиш бўлими томонидан ўтказилган назорат синовлари натижалари бўйича аниқланади.

Бунда ўқитувчи-нофилологлар учун В2 даражасини тасдиқловчи ҳамда филологлар учун C1 даражасини тасдиқловчи тегишли ҳужжатлар мавжуд ҳолларда хорижий тилдан максимал балл тақдим этилади.

  а) ҳорижий тиллар бўйича; 2
  б) ахборот-коммуникация технологиялари бўйича. 2
9. Рейтинги аниқланаётган йилда бажарилган илмий-тадқиқот ишларининг самарадорлиги, шу жумладан: 9 Университетпрофессор-ўқитувчитомониданўтказилганилмий-тадқиқотишлар (интеллектуалмулкобектларигабўлганҳимоя (патентлар) ҳужжатлар, амалиётгажорийэтилганилмийишланмалар, илмий-технологикишланмалариасосидатузилганлицензияшартномалари) самарадорлигикўрсаткичиқуйидагича аниқланади:чоп этилган монография учун 4 балл;

интеллектуал мулк учун олинган патентлар учун 2 балл;

интеллектуал мулк учун олинган гувоҳнома ва муаллифлик ҳуқуқи билан ҳимояланган материаллар учун 3 балл;

 

9.1. чоп этилган монографиялар сони; 4
9.2. ихтиро, фойдали модел, саноат намуналари ва селекция ютуқлари учун олинган патентлар (тегишли ташкилотлар томонидан тасдиқланган ҳужжатлар асосида); 2
9.3. ахборот-коммуникация технология-ларига оид дастурлар ва электрон маълумотлар базалари учун олинган гувоҳномалар, муаллифлик хуқуқи билан ҳимоя қилинган турли материаллар. 3
II. Ўқув-методик ишлар ва ўқитиш сифати- 30 балл
10. Олий таълим муассасаларида таълим бериш сифати даражаси ва ижтимоий-маънавий муҳит (талабалар ўртасида ўтказиладиган сўровнома натижалари асосида), шу жумладан: 9 Таълим бериш сифати даражаси талабалардан ижтимоий сўровнома натижалари қуйидагича аникданади:;  Таълим олиш учун яратилган шароитлар кўрсаткичи:

Т — сўровномада иштирок этган талабалар сони;

T1 — таълим олиш учун яратилган шароитлар бўйича берилган ижобий жавоблар сони;

Т2- профессор-ўқитувчилар дарсларининг сифатига берилган ижобий жавоблар сони;

Т3 — талабалар билимини баҳолашнинг холислиги ва ПЎларга берилган ижобий жавоблар сони;

Т123 барча ижобий баҳоларнинг ўртача арифметикаси қўйидаги формула билан

аниқланади:

, , ,

бу ерда:

N5ҳар бир мезон бўйича энг ижобий жавоблар сони ва N4ҳар бир мезон бўйича ижобий жавоблар сони, n1, п2, n3- ҳар бир мезон бўйича саволлар сони.

а) дарсларнинг сифати; 3
б) талабалар билимининг холисона баҳоланиши; 3
в) академик гуруҳда ижтимоий-маънавий муҳит. 3
11. Ҳисобот йилида ёзиб тайёрланган ва белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилган дарсликлар ва ўқув қўлланмалар, шу жумладан: 8 ПЎлар томонидан рейтинги аниқланаётган йилда белгиланган тартибда тайёрланиб чоп килинган дарсликлар ва ўқув кулланмалар салмоғи қуйидагича аниқланади:Чоп этилган дарслик учун 6 балл;

Чоп этилган ўқув қўлланма учун 2 балл;

Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги Мувофиқлаштирувчи Кенгашининг тегишли карорига мувофиқ грифга эга бўлган дарсликлар ва ўқув қўлланмалар (электрон дарсликлар ва ўқув қўлланмалар) ҳисобга олинади. Ҳисоб йилида қайта нашр қилинган, таржима қилиниб белгиланган тартибда нашр килинган ва университет кенгаши қарори тавсия асосида нашр қилиниб фойдаланишга киритилган дарлик ва ўқув қулланмалар ҳам эътиборга олинади

а) дарсликлар; 6
б) ўқув қўлланмалар. 2
12 Таълим йўналишлари (мутахассисликлари) бўйича ҳорижий тилда фанларнинг ўқитилиши 5 Университет  таълим йўналишлари (мутахассисликлари) бўйича ўқув курс(фан)ларнинг (ҳар бир йўналишнинг амалдаги ишчи ўқув режаларига асосан) умумий сонига нисбатан хорижий тилларда ўқитиладиган ўқув курслари улушини аниқлаш формуласи:бу ерда

К-профессор-ўқитувчи томонидан ўқиладиган ўқув курсларининг умумий сони (ихтисослик ва махсус фанлар);

K1- профессор-ўқитувчи томонидан хорижий тилда ўқитиладиган ўқув курс(фан)лари сони.

Бу ҳолда К, К1ларни ҳисоблаганда хорижий тилларни ўрганишдаги фанлар инобатга олинмайди.

Буни тасдиқлаш учун хорижий тилдаги ўқув фани дастури, ўқитувчининг хорижий тилни мукаммал билиши тўғрисидаги тегишли жужжат, хорижий тилда ўтилаётган махсус курслар

13 Рейтинг йилида халқаро ва республика олимпиадаларида, нуфузли танловларда совринли ўринларни қўлга киритган ҳамда мукофот (диплом)ларга сазовор бўлган талабаларга раҳбарлик қилиш, шу жумладан: 8 Халқаро ва республика олимпиадаларида, нуфузли танловларда совринли ўринларни қўлга киритган ҳамда мукофот (диплом)ларга сазовор бўлган талабаларга раҳбарлик қилган ПЎ қуйидагича аниқланади:халқаро миқёсдаги танловларда совринли ўринларни қўлга киритган ҳамда мукофот (диплом)ларга сазовор бўлган талабаларга раҳбарлик қилган профессор-ўқитувчига 5 балл;

Республика миқёсдаги танловларда совринли ўринларни қўлга киритган ҳамда мукофот (диплом)ларга сазовор бўлган талабаларга раҳбарлик қилган профессор-ўқитувчига 3 балл.

а) халқаро миқёсда; 5
б) республика миқёсида. 3
III. Маънавий-маърифий ишлар, спорт билан шуғулланиш даражаси – 20 балл
14 Рейтинг йилида халқаро ва республика спорт мусобақаларида совринли ўринларни қўлга киритган талабаларни тайёрлаш, жумладан, мукофот, дипломларга сазовор бўлган талабаларни тайёрлаш. 4 Халқаро ва республика спорт мусобақаларида совринли ўринларни қўлга киритган талабаларга раҳбарлик қилган профессор-ўқитувчига 4 баллберилади.
15 Профессор-ўқитувчининг оммавий спорт турларини ривожлантиришдаги ўрни. 4 Оммавий спорт турлари бўйича спорт мусобақаларини ташкил этишдаги ҳамда бевосита ёки талабаларга мураббийлик қилган профессор-ўқитувчига 4 баллберилади.
16 Профессор-ўқитувчининг Ўзбекистон Республикаси Президентининг беш ташаббусини амалга оширишдаги ўрни. 6 Ўзбекистон Республикаси Президентининг беш ташаббусини амалга ошириш бўйича амалга оширган тадибрлар самарадорлигига кўра 6 баллберилади.
17 Профессор-ўқитувчининг тарбиячи сифатидаги фаолияти, жумладан, ноанъанавий самарали маънавий-маърифий тадбирлар ўтказиш (тадбирларнинг самарадорлиги натижаси ва б. асосида) 6 ТТЖ ёки ижарада яшовчи талабаларга тарбиячи сифатидаги фаолиятига, шунингдек, самарали маънавий-маърифий тадбирлар ўтказишдаги фаоллигига 6 баллберилади.

 5-илова

 Кафедраларнинг ўқув, ўқув-методик, илмий-тадқиқот ва ташкилий ишлар бўйича фаолиятини баҳолаш рейтингини аниқлаш

МЕЗОНЛАРИ

Т/р ИНДИКАТОРЛАР Балл Ҳисоблаш усули ва формуласи
I. Кафедра илмий фаолияти – 50 балл
1. Дунёнинг нуфузли 1000 талигига кирувчи олий таълим муассаларида фан номзоди, фалсафа доктор (PhD) ва фан доктори, фан доктори (DSc) илмий даражасини олганлиги.   3 Дунёнингнуфузли 1000 талигигакирувчиолийтаълиммуассасалари PhD ва DSc (фандокториёкифанномзоди) илмийдаражасигаэгабўлганпрофессор-ўқитувчиларулушиқуйидагиформулабилананиқланади:бу ерда:

– Кафедра  илмий даражали ва унвонли профессор-ўқитувчиларининг (ПЎ) умумий сони;

– Хорижий ОТМларнинг PhD ва DSc (фан доктори, фан номзоди илмий даражаси) илмий даражасига эга ПЎлар сони;

Дунёнинг нуфузли 1000 та ОТМ таркибига кирувчи хорижий ОТМлар рўйхати (Халқаро ташкилотларнинг рейтинг рўйҳатига кирувчи: QS-Quacquarelli Symonds; ARWU-The Academic Ranking of World Universities; The-Times Higher Education) Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги расмий сайтидан олинади.

2. Рейтингни аниқлаш йилида дунёнинг нуфузли 1000 талигига кирувчи олий таълим муассаларида ўқув машғулотлари (маърузалар, амалий машғулотлар, семинар-тренинглар) ўтказганлиги. 2 Дунёнингнуфузли 1000 талигигакирувчиолийтаълиммуассасаларидамаърузалар (семинарлар, амалиймашғулотлар, тренинглар) ўтказишдаиштирокэтган (Давлатлараро, муассасалараро, ОТМларарошартнома, келишув, ОТМбуйруғигамосравишда) ўқитувчиларисонининг, асосийштатдагиПЎларсониганисбатиқуйидагиформулабўйичааниқланади:бу ерда:

– Кафедра ПЎ умумий сони;

– дунёнинг нуфузли 1000 талигига кирувчи олий таълим муассасаларида ўқувмашғулотлариўтказганПЎларсони;

Дунёнинг нуфузли 1000 та ОТМ таркибига кирувчи хорижий ОТМлар рўйхати (Халқаро ташкилотларнинг рейтинг рўйҳатига кирувчи: QS-Quacquarelli Symonds; ARWU-The Academic Ranking of World Universities; The-Times Higher Education) Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги расмий сайтидан олинади.

3. Профессор-ўқитувчининг илмий салоҳияти, шу жумладан 3 Профессор-ўқитувчиларнингилмийсалоҳиятиилмийдаражалиПЎларнингуниверситетнингасосийштатидагиПЎ ларумумийсониганисбатанқуйидагиформулабилананиқланади:Р — кафедранинг асосий штатидаги ПЎлар умумий сони;

– фан доктори (DSc) илмий даражасига эга ПЎлар сони;

– фан номзоди (PhD) илмий даражасига эга ПЎлар сони.

а) фан доктори, фан доктори (DSc) илмий даражасига эга (шунингдек илмий даражага эга бўлмай профессор илмий унвонини олган ёки унга тенглаштирилган) 2
б) фан номзоди, фалсафа доктор (PhD) илмий даражасига эга (шунингдек илмий даражага эга бўлмай профессор илмий унвонини олган ёки унга тенглаштирилган) 1
4. Профессор-ўқитувчилар томонидан ҳимоя қилинган докторлик (PhD ва DSc) диссертациялар сони. 10 Профессор-ўқитувчиларнинг докторлик диссертациясини ҳимоя қилиш самарадорлигикўрсаткичи қуйидаги формула билан ҳисобланади:бу ерда:

Р — жорий йилдагикафедра профессор-ўқитувчиларнинг умумий сони;

— жорий йилда университет профессор-ўқитувчиларининг ОАКРаёсати томонидан тасдиқланган докторлик(DSc)  диссертациялари сони;

— жорий йилда университет профессор-ўқитувчиларининг ОАКРаёсати томонидан тасдиқланган докторлик (PhD) диссертациялари сони;

5. Халқаро кўрсаткичларга кўра кафедра профессор-ўқитувчининг нашр ишларига иқтибослар (Web of Science, Scopus ва Google Scholar базалари бўйича, сўнгги 5 йилда). 6 Web of Science, Scopus, РИНЦ, G.Scholar, AGRIS, GeoRef, Math-Net, OpenAIRE, WorldCat, BASE ва ROAD тизимларидауниверситет профессор-ўқитувчиларинингнашрларигаумумийиқтибосликкўрсаткичиқуйидагиформулабилананиқланади:Р – ОТМ профессор-ўқитувчиларининг умумий сони;

— РИНЦ, G.Scholar, AGRIS, GeoRef, Math-Net, OpenAIRE, WorldCat, BASE ваROAD тизимида халқаро индексларга кўра университет профессор-ўқитувчилари нашрларига иқтибослар сони;

-Web of Science ва Scopus тизимида халқаро индексларга кўра университет профессор-ўқитувчилари нашрларига иқтибослар сони.

6. Халқаро илмий журналларда ва маҳаллий илмий нашрларда (Web of Science, Scopus базасига ва Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий Аттестация Комиссияси рўйхатига киритилган журналларда) чоп этилган мақолалар, шу жумладан: 6 Халқароилмийжурналларда, маҳаллийилмийжурналларда (ОАКрўйхатигакиритилган) йилдавомидачопэтилганмақолаларвачиқарилганмонографияларсоникўрсаткичиқуйидагиформулабилананиқланади:бу ерда:

P — кафедра профессор-ўқитувчилари умумий сони;

— халқаро нашрлардаги илмий мақолалар сони;

— республика илмий журналларидаги (ОАК рўйхатидаги) илмий мақолалар сони;

6.1. Университетлар ҳалқаро рейтингини баҳоловчи QS, Times Higher Education рейтинг агентликлари томонидан тан олинган Scopus, WebofScienceҳалқаро илмий-техник базалар руйхатида мавжуд ихтисослашган илмий нашрлардаги (Ҳалқаро нашрлар) илмий мақолалар 4
6.2. Республика илмий журналларидаги (ОАК рўйхатидаги) илмий мақолалар 2
7. Илмий-тадқиқот фаолияти ва илмий-тадқиқот натижаларини амалиётга тақдим этиш асосида олинган маблағлар ҳажми ёки бошқа номоддий кўрсаткичлар (ижтимоий самарадорлик), шу жумладан: 7 Хорижийфондларгрантларивахорижийилмийтадқиқотмарказларибуюртмалариорқалиолинганмолиявиймаблағлар, соҳаларбуюртмалариасосидаўтказилгантадқиқотларданолинганмолиявиймаблағлар, давлатгрантлариасосидаўтказилгантадқиқотларданолинганмолиявиймаблағлар, лицензияликелишувларасосидаолинганмаблағларкўрсаткичиқуйидагиформулаларасосидааниқланади:;

бу ерда:

– хорижий илмий фондлар ва тадқиқот марказларининг грантлари ва буюртмалари асосида олинган маблағлар;

— соҳа буюртмалари асосида ўтказилган тадқиқотлардан олинган маблағлар;

— давлат грантлари асосида ўтказилган тадқиқотлардан олинган маблағлар;

Р – кафедра профессор-ўқитувчиларининг умумий сони.

Хорижий илмий фондлар ва тадқиқот марказларининг грантлари ва буюртмалари асосида олинган маблағлар ҳажми ҳорижий валютани ЎзР МБ курси асосида ҳисоб йилининг 31 декабрь ҳолатига кўра сўмга ўтказилган ҳолида аниқланади.

7.1. ҳорижий илмий-тадқиқот марказлари грантлари ва ҳорижий илмий фондлар буюртмалари ҳисобига олинган маблағлар (профессор-ўқитувчига тўғри келадиган маблағ); 3
7.2. соҳалар буюртмалари асосида ўтказилган илмий-тадқиқот (илмий-ижодий) фаолиятидан олинган молиявий маблағлар (профессор-ўқитувчига тўғри келадиган маблағ); 2
7.3. давлат грантлари асосида ўтказилган илмий-тадқиқотлардан олинган маблағлар (профессор-ўқитувчига тўғри келадиган маблағ); 2
8. Профессор-ўқитувчиларнинг кафедра илмий семинарларда маърузалар билан иштироки 4 Профессор-ўқитувчиларнинг кафедра илмий семинарларда маърузалар билан иштироки кўрсаткичи қуйидаги формула билан аниқланади:;

Р –кафедра профессор-ўқитувчиларининг умумий сони;

P7 — илмий семинарларда маърузалар билан иштирок этган ПЎлар сони;

9. Рейтинги аниқланаётган йилда бажарилган илмий-тадқиқот ишларининг самарадорлиги, шу жумладан: 9 Кафедра ПЎларитомониданўтказилганилмий-тадқиқотишлар (интеллектуалмулкобектларигабўлганҳимоя (патентлар) ҳужжатлар, амалиётгажорийэтилганилмийишланмалар, илмий-технологикишланмалариасосидатузилганлицензияшартномалари) самарадорлиги кўрсаткичи қуйидаги формула билан ҳисобланади: ;

бу ерда:

-чоп этилган монографиялар сони;

— интеллектуал мулк учун олинган патентлар сони;

-интеллектуал мулк учун олинган гувоҳнома ва муаллифлик ҳуқуқи билан ҳимояланган материаллар сони;

Р – кафедра профессор-ўқитувчиларининг умумий сони.

9.1. чоп этилган монографиялар сони; 4
9.2. ихтиро, фойдали модел, саноат намуналари ва селекция ютуқлари учун олинган патентлар (тегишли ташкилотлар томонидан тасдиқланган ҳужжатлар асосида); 2
9.3. ахборот-коммуникация технология-ларига оид дастурлар ва электрон маълумотлар базалари учун олинган гувоҳномалар, муаллифлик хуқуқи билан ҳимоя қилинган турли материаллар. 3
II. Кафедранинг ўқув-методик ишлари ва ўқитиш сифати - 30 балл
10. Олий таълим муассасаларида таълим бериш сифати даражаси ва ижтимоий-маънавий муҳит (талабалар ўртасида ўтказиладиган сўровнома натижалари асосида), шу жумладан: 9 Таълим бериш сифати даражаси талабалардан ижтимоий сўровнома натижалари қуйидагича аникданади:;  Таълим олиш учун яратилган шароитлар кўрсаткичи:

Т — сўровномада иштирок этган талабалар сони;

T1 — таълим олиш учун яратилган шароитлар бўйича берилган ижобий жавоблар сони;

Т2- кафедра профессор-ўқитувчилар дарсларининг сифатига берилган ижобий жавоблар сони;

Т3 — талабалар билимини баҳолашнинг холислиги ва ПЎларга берилган ижобий жавоблар сони;

Т123 барча ижобий баҳоларнинг ўртача арифметикаси қўйидаги формула билан

аниқланади:

, , ,

бу ерда:

N5ҳар бир мезон бўйича энг ижобий жавоблар сони ва N4ҳар бир мезон бўйича ижобий жавоблар сони, n1, п2, n3- ҳар бир мезон бўйича саволлар сони.

а) дарсларнинг сифати; 3
б) талабалар билимининг холисона баҳоланиши; 3
в) академик гуруҳда ижтимоий-маънавий муҳит. 3
11. Ҳисобот йилида ёзиб тайёрланган ва белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилган дарсликлар ва ўқув қўлланмалар, шу жумладан: 8 Кафедра  ПЎлари томонидан рейтинги аниқланаётган йилда белгиланган тартибда тайёрланиб чоп килинган дарсликлар ва ўқув қўлланмалар салмоғини аниклаш формуласи:;

бу ерда:

S1-дарсликлар сони;

S2-ўқув қўлланмалар сони;

Р- кафедра ПЎларининг ўмумий сони.

Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги Мувофиқлаштирувчи Кенгашининг тегишли карорига мувофиқ грифга эга бўлган дарсликлар ва ўқув қўлланмалар (электрон дарсликлар ва ўқув қўлланмалар) ҳисобга олинади. Ҳисоб йилида қайта нашр қилинган, таржима қилиниб белгиланган тартибда нашр килинган ва университет кенгаши қарори тавсия асосида нашр қилиниб фойдаланишга киритилган дарлик ва ўқув қулланмалар ҳам эътиборга олинади.

а) дарсликлар; 6
б) ўқув қўлланмалар. 2
12 Таълим йўналишлари (мутахассисликлари) бўйича ҳорижий тилда фанларнинг ўқитилиши 5 Кафедра  таълим йўналишлари (мутахассисликлари) бўйича ўқув курс(фан)ларнинг (ҳар бир йўналишнинг амалдаги ишчи ўқув режаларига асосан) умумий сонига нисбатан хорижий тилларда ўқитиладиган ўқув курслари улушини аниқлқш формуласи:бу ерда

К-кафедрада ўқитиладиган ўқув курсларининг умумий сонисони (ихтисослик ва махсус фанлар);

K1-кафедрада хорижий тилда ўқитиладиган ўқув курс(фан)лари сони.

Бу ҳолда К, К1ларни ҳисоблаганда хорижий тилларни ўрганишдаги фанлар инобатга олинмайди.

Буни тасдиқлаш учун хорижий тилдаги ўқув фани дастури, ўқитувчининг хорижий тилни мукаммал билиши тўғрисидаги тегишли жужжат, хорижий тилда ўтилаётган махсус курслар

13 Рейтинг йилида халқаро ва республика олимпиадаларида, нуфузли танловларда совринли ўринларни қўлга киритган ҳамда мукофот (диплом)ларга сазовор бўлган талабаларга раҳбарлик қилиш, шу жумладан: 8 Халқаро ва республика олимпиадаларида, нуфузли танловларда совринли ўринларни қўлга киритган ҳамда мукофот (диплом)ларга сазовор бўлган талабаларга раҳбарлик қилган ПЎ улуши қуйидаги формулабўйича аниқланади:;

бу ерда:

Р — ОТМ профессор-ўқитувчиларининг умумий сони;

— халқаро миқёсдаги танловларда совринли ўринларни қўлга киритган ҳамда мукофот (диплом)ларга сазовор бўлган талабаларга раҳбарлик қилган профессор-ўқитувчилар сони;

— Республика миқёсдаги танловларда совринли ўринларни қўлга киритган ҳамда мукофот (диплом)ларга сазовор бўлган талабаларга раҳбарлик қилган профессор-ўқитувчилар сони.

а) халқаро миқёсда; 5
б) республика миқёсида. 3
III. Кафедранинг маънавий-маърифий ишлари, спорт билан шуғулланиш даражаси – 20 балл
14 Рейтинг йилида халқаро ва республика спорт мусобақаларида совринли ўринларни қўлга киритган талабаларни тайёрлаш, жумладан, мукофот, дипломларга сазовор бўлган талабаларни тайёрлаш. 4 Халқаро ва республика спорт мусобақаларида совринли ўринларни қўлга киритган талабаларни тайёрлаш кўрсаткичи қуйидаги формулабўйича аниқланади:бу ерда:

Р — кафедра профессор-ўқитувчиларининг умумий сони;

— Халқаро спорт мусобақаларида совринли ўринларни қўлга киритган талабаларга раҳбарлик қилган профессор-ўқитувчилар сони;

— Республика спорт мусобақаларида совринли ўринларни қўлга киритган талабаларга раҳбарлик қилган профессор-ўқитувчилар сони.

15 Профессор-ўқитувчининг оммавий спорт турларини ривожлантиришдаги ўрни. 4 Кафедра профессор-ўқитувчининг оммавий спорт турларини ривожлантиришдаги ўрни қуйидагича аниқланади:бу ерда:

Р — кафедра профессор-ўқитувчиларининг умумий сони;

-оммавий спорт турлари бўйича спорт мусобақаларини ташкил этишдаги ҳамда бевосита ёки талабаларга мураббийлик қилган профессор-ўқитувчилар сони.

16 Профессор-ўқитувчининг Ўзбекистон Республикаси Президентининг беш ташаббусини амалга оширишдаги ўрни. 6 Профессор-ўқитувчининг Ўзбекистон Республикаси Президентининг беш ташаббусини амалга оширишдаги ўрни қуйидагича аниқланади:бу ерда:

Р — кафедра профессор-ўқитувчиларининг умумий сони;

-Ўзбекистон Республикаси Президентининг беш ташаббусини амалга ошириш бўйича амалга оширган тадбирларда фаол иштирок этган профессор-ўқитувчилар сони.

17 Профессор-ўқитувчининг тарбиячи сифатидаги фаолияти, жумладан, ноанъанавий самарали маънавий-маърифий тадбирлар ўтказиш (тадбирларнинг самарадорлиги натижаси ва б. асосида) 6 Профессор-ўқитувчининг тарбиячи сифатидаги фаолияти, жумладан, ноанъанавий самарали маънавий-маърифий тадбирлар ўтказишдаги ўрни қуйидагича аниқланади:бу ерда:

Р — кафедра профессор-ўқитувчиларининг умумий сони;

-ТТЖ ёки ижарада яшовчи талабаларга тарбиячи сифатидаги фаол, шунингдек, самарали маънавий-маърифий тадбирлар ўтказишда фаол бўлган профессор-ўқитувчилар сони.

 6-илова

 Факультетларнинг ўқув, ўқув-методик, илмий-тадқиқот ва ташкилий ишлар бўйича фаолиятини баҳолаш рейтингини аниқлаш

МЕЗОНЛАРИ

Т/р ИНДИКАТОРЛАР Балл Ҳисоблаш усули ва формуласи
I. Факультет илмий фаолияти – 50 балл
1. Дунёнинг нуфузли 1000 талигига кирувчи олий таълим муассаларида фан номзоди, фалсафа доктор (PhD) ва фан доктори, фан доктори (DSc) илмий даражасини олганлиги.   3 Дунёнингнуфузли 1000 талигигакирувчиолийтаълиммуассасалари PhD ва DSc (фандокториёкифанномзоди) илмийдаражасигаэгабўлганпрофессор-ўқитувчиларулушиқуйидагиформулабилананиқланади:бу ерда:

– Факультет илмий даражали ва унвонли профессор-ўқитувчиларининг (ПЎ) умумий сони;

– Хорижий ОТМларнинг PhD ва DSc (фан доктори, фан номзоди илмий даражаси) илмий даражасига эга ПЎлар сони;

Дунёнинг нуфузли 1000 та ОТМ таркибига кирувчи хорижий ОТМлар рўйхати (Халқаро ташкилотларнинг рейтинг рўйҳатига кирувчи: QS-Quacquarelli Symonds; ARWU-The Academic Ranking of World Universities; The-Times Higher Education) Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги расмий сайтидан олинади.

2. Рейтингни аниқлаш йилида дунёнинг нуфузли 1000 талигига кирувчи олий таълим муассаларида ўқув машғулотлари (маърузалар, амалий машғулотлар, семинар-тренинглар) ўтказганлиги. 2 Дунёнингнуфузли 1000 талигигакирувчиолийтаълиммуассасаларидамаърузалар (семинарлар, амалиймашғулотлар, тренинглар) ўтказишдаиштирокэтган (Давлатлараро, муассасалараро, ОТМларарошартнома, келишув, ОТМбуйруғигамосравишда) ўқитувчиларисонининг, асосийштатдагиПЎларсониганисбатиқуйидагиформулабўйичааниқланади:бу ерда:

– Факультет ПЎ умумий сони;

– дунёнинг нуфузли 1000 талигига кирувчи олий таълим муассасаларида ўқувмашғулотлариўтказганПЎларсони;

Дунёнинг нуфузли 1000 та ОТМ таркибига кирувчи хорижий ОТМлар рўйхати (Халқаро ташкилотларнинг рейтинг рўйҳатига кирувчи: QS-Quacquarelli Symonds; ARWU-The Academic Ranking of World Universities; The-Times Higher Education) Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги расмий сайтидан олинади.

3. Профессор-ўқитувчининг илмий салоҳияти, шу жумладан 3 Профессор-ўқитувчиларнингилмийсалохҳиятиилмийдаражалиПЎларнингфакультетнингасосийштатидагиПЎ ларумумийсониганисбатанқуйидагиформулабилананиқланади:Р — факультетнинг асосий штатидаги ПЎлар умумий сони;

– фан доктори (DSc) илмий даражасига эга ПЎлар сони;

– фан номзоди (PhD) илмий даражасига эга ПЎлар сони.

а) фан доктори, фан доктори (DSc) илмий даражасига эга (шунингдек илмий даражага эга бўлмай профессор илмий унвонини олган ёки унга тенглаштирилган) 2
б) фан номзоди, фалсафа доктор (PhD) илмий даражасига эга (шунингдек илмий даражага эга бўлмай профессор илмий унвонини олган ёки унга тенглаштирилган) 1
4. Профессор-ўқитувчилар томонидан ҳимоя қилинган докторлик (PhD ва DSc) диссертациялар сони. 10 Профессор-ўқитувчиларнинг докторлик диссертациясини ҳимоя қилиш самарадорлигикўрсаткичи қуйидаги формула билан ҳисобланади:бу ерда:

Р — жорий йилдаги профессор-ўқитувчиларнинг умумий сони;

— жорий йилда факультетпрофессор-ўқитувчиларининг ОАКРаёсати томонидан тасдиқланган докторлик(DSc)  диссертациялари сони;

— жорий йилда факультетпрофессор-ўқитувчиларининг ОАКРаёсати томонидан тасдиқланган докторлик (PhD) диссертациялари сони;

5. Халқаро кўрсаткичларга кўра кафедра профессор-ўқитувчининг нашр ишларига иқтибослар (Web of Science, Scopus ва Google Scholar базалари бўйича, сўнгги 5 йилда). 6 Web of Science, Scopus, РИНЦ, G.Scholar, AGRIS, GeoRef, Math-Net, OpenAIRE, WorldCat, BASE ва ROAD тизимларидафакультетпрофессор-ўқитувчиларинингнашрларигаумумийиқтибосликкўрсаткичиқуйидагиформулабилананиқланади:Р – ОТМ профессор-ўқитувчиларининг умумий сони;

— РИНЦ, G.Scholar, AGRIS, GeoRef, Math-Net, OpenAIRE, WorldCat, BASE ваROAD тизимида халқаро индексларга кўра факультет профессор-ўқитувчилари нашрларига иқтибослар сони;

-Web of Science ва Scopus тизимида халқаро индексларга кўра факультетпрофессор-ўқитувчилари нашрларига иқтибослар сони.

6. Халқаро илмий журналларда ва маҳаллий илмий нашрларда (Web of Science, Scopus базасига ва Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий Аттестация Комиссияси рўйхатига киритилган журналларда) чоп этилган мақолалар, шу жумладан: 6 Халқароилмийжурналларда, маҳаллийилмийжурналларда (ОАКрўйхатигакиритилган) йилдавомидачопэтилганмақолаларвачиқарилганмонографияларсоникўрсаткичиқуйидагиформулабилананиқланади:бу ерда:

P — факультет профессор-ўқитувчилари умумий сони;

— халқаро нашрлардаги илмий мақолалар сони;

— республика илмий журналларидаги (ОАК рўйхатидаги) илмий мақолалар сони;

6.1. Университетлар ҳалқаро рейтингини баҳоловчи QS, Times Higher Education рейтинг агентликлари томонидан тан олинган Scopus, WebofScienceҳалқаро илмий-техник базалар руйхатида мавжуд ихтисослашган илмий нашрлардаги (Ҳалқаро нашрлар) илмий мақолалар 4
6.2. Республика илмий журналларидаги (ОАК рўйхатидаги) илмий мақолалар 2
7. Илмий-тадқиқот фаолияти ва илмий-тадқиқот натижаларини амалиётга тақдим этиш асосида олинган маблағлар ҳажми ёки бошқа номоддий кўрсаткичлар (ижтимоий самарадорлик), шу жумладан: 7 Хорижийфондларгрантларивахорижийилмийтадқиқотмарказларибуюртмалариорқалиолинганмолиявиймаблағлар, соҳаларбуюртмалариасосидаўтказилгантадқиқотларданолинганмолиявиймаблағлар, давлатгрантлариасосидаўтказилгантадқиқотларданолинганмолиявиймаблағлар, лицензияликелишувларасосидаолинганмаблағларкўрсаткичиқуйидагиформулаларасосидааниқланади:;

бу ерда:

– хорижий илмий фондлар ва тадқиқот марказларининг грантлари ва буюртмалари асосида олинган маблағлар;

— соҳа буюртмалари асосида ўтказилган тадқиқотлардан олинган маблағлар;

— давлат грантлари асосида ўтказилган тадқиқотлардан олинган маблағлар;

Р – университет профессор-ўқитувчиларининг умумий сони.

Хорижий илмий фондлар ва тадқиқот марказларининг грантлари ва буюртмалари асосида олинган маблағлар ҳажми ҳорижий валютани ЎзР МБ курси асосида ҳисоб йилининг 31 декабрь ҳолатига кўра сўмга ўтказилган ҳолида аниқланади.

7.1. ҳорижий илмий-тадқиқот марказлари грантлари ва ҳорижий илмий фондлар буюртмалари ҳисобига олинган маблағлар (профессор-ўқитувчига тўғри келадиган маблағ); 3
7.2. соҳалар буюртмалари асосида ўтказилган илмий-тадқиқот (илмий-ижодий) фаолиятидан олинган молиявий маблағлар (профессор-ўқитувчига тўғри келадиган маблағ); 2
7.3. давлат грантлари асосида ўтказилган илмий-тадқиқотлардан олинган маблағлар (профессор-ўқитувчига тўғри келадиган маблағ); 2
8. Профессор-ўқитувчиларнинг билим даражаси, шу жумладан: 4 ПЎларнинг дарс бераётган фани, хорижий тиллар ва ахборот-коммуникация технологиялари бўйича билим даражаси кўрсаткичи қуйидаги формула билан аниқланади:;

 

Р –Факультет ПЎларининг умумий сони;

P7 — хорижий тиллар бўйича ижобий баҳоланган ПЎлар сони;

 

P8 — ахборот-коммуникация технологиялари бўйича ижобий баҳоланган ПЎлар сони.

 

Ижобий баҳоланган ПЎлар сони таълим сифатини назорат қилиш бўлими томонидан ўтказилган назорат синовлари натижалари бўйича аниқланади.

Бунда ўқитувчи-нофилологлар учун В2 даражасини тасдиқловчи ҳамда филологлар учун C1 даражасини тасдиқловчи тегишли ҳужжатлар мавжуд ҳолларда хорижий тилдан максимал балл тақдим этилади.

  а) ҳорижий тиллар бўйича; 2
  б) ахборот-коммуникация технологиялари бўйича. 2
9. Рейтинги аниқланаётган йилда бажарилган илмий-тадқиқот ишларининг самарадорлиги, шу жумладан: 9 ФакультетПЎларитомониданўтказилганилмий-тадқиқотишлар (интеллектуалмулкобектларигабўлганҳимоя (патентлар) ҳужжатлар, амалиётгажорийэтилганилмийишланмалар, илмий-технологикишланмалариасосидатузилганлицензияшартномалари) самарадорлиги кўрсаткичи қуйидаги формула билан ҳисобланади: ;

бу ерда:

-чоп этилган монографиялар сони;

— интеллектуал мулк учун олинган патентлар сони;

-интеллектуал мулк учун олинган гувоҳнома ва муаллифлик ҳуқуқи билан ҳимояланган материаллар сони;

Р – факультет профессор-ўқитувчиларининг умумий сони.

9.1. чоп этилган монографиялар сони; 4
9.2. ихтиро, фойдали модел, саноат намуналари ва селекция ютуқлари учун олинган патентлар (тегишли ташкилотлар томонидан тасдиқланган ҳужжатлар асосида); 2
9.3. ахборот-коммуникация технология-ларига оид дастурлар ва электрон маълумотлар базалари учун олинган гувоҳномалар, муаллифлик хуқуқи билан ҳимоя қилинган турли материаллар. 3
II. Факультет ўқув-методик ишлар ва ўқитиш сифати- 30 балл
10. Олий таълим муассасаларида таълим бериш сифати даражаси ва ижтимоий-маънавий муҳит (талабалар ўртасида ўтказиладиган сўровнома натижалари асосида), шу жумладан: 9 Таълим бериш сифати даражаси талабалардан ижтимоий сўровнома натижалари қуйидагича аникданади:;  Таълим олиш учун яратилган шароитлар кўрсаткичи:

Т — сўровномада иштирок этган талабалар сони;

T1 — таълим олиш учун яратилган шароитлар бўйича берилган ижобий жавоблар сони;

Т2- факультет профессор-ўқитувчилар дарсларининг сифатига берилган ижобий жавоблар сони;

Т3 — талабалар билимини баҳолашнинг холислиги ва ПЎларга берилган ижобий жавоблар сони;

Т123 барча ижобий баҳоларнинг ўртача арифметикаси қўйидаги формула билан

аниқланади:

, , ,

бу ерда:

N5ҳар бир мезон бўйича энг ижобий жавоблар сони ва N4ҳар бир мезон бўйича ижобий жавоблар сони, n1, п2, n3- ҳар бир мезон бўйича саволлар сони.

а) дарсларнинг сифати; 3
б) талабалар билимининг холисона баҳоланиши; 3
в) академик гуруҳда ижтимоий-маънавий муҳит. 3
11. Ҳисобот йилида ёзиб тайёрланган ва белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилган дарсликлар ва ўқув қўлланмалар, шу жумладан: 8 Факультет  ПЎлари томонидан рейтинги аниқланаётган йилда белгиланган тартибда тайёрланиб чоп килинган дарсликлар ва ўқув қўлланмалар салмоғини аниклаш формуласи:бу ерда:

S1-дарсликлар сони;

S2-ўқув қўлланмалар сони;

Р- факультет ПЎларининг умумий сони.

Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги Мувофиқлаштирувчи Кенгашининг тегишли карорига мувофиқ грифга эга бўлган дарсликлар ва ўқув қўлланмалар (электрон дарсликлар ва ўқув қўлланмалар) ҳисобга олинади. Ҳисоб йилида қайта нашр қилинган, таржима қилиниб белгиланган тартибда нашр килинган ва университет кенгаши қарори тавсия асосида нашр қилиниб фойдаланишга киритилган дарлик ва ўқув қулланмалар ҳам эътиборга олинади.

а) дарсликлар; 6
б) ўқув қўлланмалар. 2
12 Таълим йўналишлари (мутахассисликлари) бўйича ҳорижий тилда фанларнинг ўқитилиши 5 Факультет  таълим йўналишлари (мутахассисликлари) бўйича ўқув курс(фан)ларнинг (ҳар бир йўналишнинг амалдаги ишчи ўқув режаларига асосан) умумий сонига нисбатан хорижий тилларда ўқитиладиган ўқув курслари улушини аниқлқш формуласи:бу ерда

К-факультетда ўқитиладиган ўқув курсларининг умумий сонисони (ихтисослик ва махсус фанлар);

K1-факультетда хорижий тилда ўқитиладиган ўқув курс(фан)лари сони.

Бу ҳолда К, К1ларни ҳисоблаганда хорижий тилларни ўрганишдаги фанлар инобатга олинмайди.

 

13 Рейтинг йилида халқаро ва республика олимпиадаларида, нуфузли танловларда совринли ўринларни қўлга киритган ҳамда мукофот (диплом)ларга сазовор бўлган талабаларга раҳбарлик қилиш, шу жумладан: 8 Халқаро ва республика олимпиадаларида, нуфузли танловларда совринли ўринларни қўлга киритган ҳамда мукофот (диплом)ларга сазовор бўлган талабаларга раҳбарлик қилган ПЎ улуши қуйидаги формулабўйича аниқланади:;

бу ерда:

Р — ОТМ профессор-ўқитувчиларининг умумий сони;

— халқаро миқёсдаги танловларда совринли ўринларни қўлга киритган ҳамда мукофот (диплом)ларга сазовор бўлган талабаларга раҳбарлик қилган профессор-ўқитувчилар сони;

— Республика миқёсдаги танловларда совринли ўринларни қўлга киритган ҳамда мукофот (диплом)ларга сазовор бўлган талабаларга раҳбарлик қилган профессор-ўқитувчилар сони.

а) халқаро миқёсда; 5
б) республика миқёсида. 3
III. Факультет маънавий-маърифий ишлар, спорт билан шуғулланиш даражаси – 20 балл
14 Рейтинг йилида халқаро ва республика спорт мусобақаларида совринли ўринларни қўлга киритган талабаларни тайёрлаш, жумладан, мукофот, дипломларга сазовор бўлган талабаларни тайёрлаш. 4 Халқаро ва республика спорт мусобақаларида совринли ўринларни қўлга киритган талабаларни тайёрлаш кўрсаткичи қуйидаги формулабўйича аниқланади:;

бу ерда:

Р–факультет профессор-ўқитувчиларининг умумий сони;

— Халқаро спорт мусобақаларида совринли ўринларни қўлга киритган талабаларга раҳбарлик қилган профессор-ўқитувчилар сони;

— Республика спорт мусобақаларида совринли ўринларни қўлга киритган талабаларга раҳбарлик қилган профессор-ўқитувчилар сони.

15 Профессор-ўқитувчининг оммавий спорт турларини ривожлантиришдаги ўрни. 4 Факультет профессор-ўқитувчининг оммавий спорт турларини ривожлантиришдаги ўрни қуйидагича аниқланади:бу ерда:

Р — факультет профессор-ўқитувчиларининг умумий сони;

-оммавий спорт турлари бўйича спорт мусобақаларини ташкил этишдаги ҳамда бевосита ёки талабаларга мураббийлик қилган профессор-ўқитувчилар сони.

16 Профессор-ўқитувчининг Ўзбекистон Республикаси Президентининг беш ташаббусини амалга оширишдаги ўрни. 6 Профессор-ўқитувчининг Ўзбекистон Республикаси Президентининг беш ташаббусини амалга оширишдаги ўрни қуйидагича аниқланади:бу ерда:

Р — факультет профессор-ўқитувчиларининг умумий сони;

— Ўзбекистон Республикаси Президентининг беш ташаббусини амалга ошириш бўйича амалга оширган тадбирларда фаол иштирок этган профессор-ўқитувчилар сони.

17 Профессор-ўқитувчининг тарбиячи сифатидаги фаолияти, жумладан, ноанъанавий самарали маънавий-маърифий тадбирлар ўтказиш (тадбирларнинг самарадорлиги натижаси ва б. асосида) 6 Профессор-ўқитувчининг тарбиячи сифатидаги фаолияти, жумладан, ноанъанавий самарали маънавий-маърифий тадбирлар ўтказишдаги ўрни қуйидагича аниқланади:бу ерда:

Р -факультет профессор-ўқитувчиларининг умумий сони;

-ТТЖ ёки ижарада яшовчи талабаларга тарбиячи сифатидаги фаол, шунингдек, самарали маънавий-маърифий тадбирлар ўтказишда фаол бўлган профессор-ўқитувчилар сони.

Журналистика кафедрасининг мард ва олижаноб профессор-ўқитувчилари! Ушбу Низом дастуриламалингиз бўлсин! Ҳурматли Ректоримизга бу йил кафедрамиз кучли 10 таликка киришига ваъда берганмиз. Бунинг учун фақат ишлашимиз, ўз бурчимизни сидқидилдан бажаришимиз шарт!

You may also like...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>