Дарслар «Тақвим режа»си

ЎзМУ Журналистика факультети 2-босқич талабалари учун

Қуйидаги фанлардан ўқилган маърузалар матни «Таълим» папкасининг олдинги саҳифаларида жойлаштирилган.

4

Жамоатчилик билан алоқалар ва реклама фани

ТАҚВИМ режаси

Сана Машғулот тури Мавзулар Соат
Маъруза Кириш
Маъруза Пиар ва реклама
Амалий Пиар ва реклама амалиёти
Маъруза Реклама таърифи ва тарихи. Реклама вазифалари
Амалий Реклама вазифалари амалиётини ўрганиш
Маъруза Реклама матнини ёзиш санъати
Амалий Реклама матнини ёзиш санъатини амалий жиҳатдан ўрганиш
Маъруза Реклама матнининг тили ва услуби
Амалий Реклама матнининг тили ва услубини амалий жиҳатдан ўрганиш
Маъруза ТВда реклама санъати
Амалий ТВда ёритилаётган рекламаларни таҳлил қилиш
Маъруза Радиода реклама санъати
Амалий Радиода берилаётган рекламаларни таҳлил қилиш
Маъруза Матбуотда реклама санъати
Амалий Матбуотда ёритилаётган рекламаларни таҳлил қилиш
Маъруза Халқаро рекламалар
Амалий Халқаро рекламаларни таҳлил қилиш
Якуний назорат Иккита вариантда 3 тадан савол берилади ва баҳоланади.
Жами

 10

«АХБОРОТ-ПСИХОЛОГИК ХАВФСИЗЛИК» фанидан

ТАҚВИМ РЕЖА

Сана Машғулот тури

Мавзулар

Соат
Маъруза Кириш. Курснинг предмети ва мақсади. Ахборот ва ижтимоий тараққиёт 2
Амалий Ахборот ва ижтимоий тараққиётига оид амалий машғулот 2
Маъруза Ахборот соҳасида глобаллашув. Замонавий очиқ ахборот тизимлар тавсифи 2
Амалий Ахборот соҳасида глобаллашувга оид амалий машғулот 2
Маъруза Шахс, жамият ва давлатнинг ахборот-психологик хавфсизликларига таҳдид-ларнинг кўринишлари ва манбалари 2
Амалий Шахс, жамият ва давлатга ахборот хуружлари моҳиятини ўрганишга оид амалий машғулот 2
Маъруза Ахборот кураши ва ОАВ 2
Амалий Шахс, жамият, давлатнинг ахборот-психологик хавфсизлиги учун таҳдид манбалари ва турларини ўрганишга оид мақолалар таҳлили 2
Маъруза Ахборот соҳасида миллий хавфсизликни таминлаш тизимининг компонентлари ва мазмуни 2
Амалий ОАВ ва ахборот курашига оид мавзуда ёритилган мақолалар таҳлили 2
Маъруза Ахборот-психологик хавфсизликни таъминлашнинг вазифалари, асосий йўналишлари ва усуллари 2
Амалий Ахборот соҳасида миллий хавфсизлик тизимининг тузилишига оид мақолалар таҳлили 2
Маъруза Очиқ оммавий ахборот тизимлар шароитида шахснинг психологик ўзини ўзи ҳимоялаши 2
Амалий Ахборот-психологик хавфсизликни таъминлашнинг вазифалари, асосий йўналишлари ва усуллари 2
Амалий Ахборот-психологик хавфсизлигини таъминлашга оид мақолалар таҳлили 2
Якуний 2
Жами

3

ЎЗБЕКИСТОН ОАВ МАФКУРАВИЙ АСОСЛАРИ фани

ТАҚВИМ режаси

Сана Машғулот тури Мавзулар Соат
Маъруза Ахборот асрида мафкуранинг ўрни ва Ўзбекистон журналистикаси 2
Маъруза Президент асарларида мафкура масалалари ва журналистика 2
Амалий Президент асарларида мафкура масалалари ва журналистикага оид ғояларни ўрганиш 2
Маъруза Ўзбек мумтоз асарларида миллий мафкурамиз асослари талқини (“Сўз латофати”, “Тил ва эл” ва бошқа асарлар мисолида) 2
Амалий “Сўз латофати”, “Тил ва эл” асарларини ўқиш 2
Маъруза “Авесто” ва бошқа қадимий манбаларда миллий мафкурамиз илдизлари: таҳлил ва тадқиқ. 2
Амалий “Авесто” ва бошқа қадимий манбаларда миллий мафкурамиз илдизларини ўрганиш. 2
Маъруза Имом ал Бухорий Ҳадислари, Юсуф Хос Ҳожиб, Маҳмуд Қошқарий ва бошқа алломалар асарларида миллий мафкура 2
Амалий Имом ал Бухорий Ҳадислари, Юсуф Хос Ҳожиб, Маҳмуд Қошқарий ва бошқа алломалар асарларини ўқиб-ўрганиш 2
Маъруза Амир Темур асарларида миллий мафкура 2
Амалий Амир Темур асарларини ўқиб-ўрганиш 2
Маъруза Мирзо Улуғбек асарларида миллий мафкура 2
Амалий Мирзо Улуғбекнинг “Тўрт улус тарихи” ва бошқа асарларини ўқиб-ўрганиш 2
Маъруза Алишер Навоий асарларида миллий мафкура 2
Амалий Алишер Навоий асарларини ўқиб-ўрганиш 2
Маъруза Мирзо Бобур асарларида миллий мафкура 2
Амалий Мирзо Бобур асарларини ўқиб-ўрганиш 2
Якуний назорат Иккита вариантда 3 тадан савол берилади. 2
Жами 36

 11

ЎҚИНГ АЪЛО, БЎЛИНГ ДОНО,

ДЕЙДИ СИЗГА ДОНИШ ДОМЛА

You may also like...

13 Responses

 1. Зокирова Мадина:

  Ўқиймиз аъло ва бўламиз доно!
  Маърузалар учун ташшакур домла

 2. Jamiyatda axborot -pisixalogik xavfsizlikni ta’minlashda avvalo chetdan axborot xuruji qiladiganlarning obyektini aniqlab olish muhimligin bilib oldim .

 3. Hayotimizda internetning o’rni kengayib bormoqda. Bugungi kunda 100 dan ortiq ommaviy axborot vositalari o’z veb-saytlariga ega. Oliy o’quv yurtlarida internet jurnalistikasi bo’yicha maxsus fanlar o’qitilmoqda. Shu bilan bir qatorda axborotlashgan jamiyatda o’ziga yarasha muammo va chigal masalalar ham paydo bo’layotgani, iste’molchining doimiy ehtiyojiga aylanganini yaxshi bilgan buzg’unchilar aynan OAV lari orqali jamiyatimiz milliy xavfsizligiga tahdid solishga harakat qilmoqda. Ma’ruzada shunga o’xshash muammoli va tortishuvli masalalar bor.

 4. Ustoz barcha ma’ruzalar ro’yxatini joylab qo’yganingiz uchun katta rahmat. Bix bulardan unumli foydslanamiz.

 5. Uzr so’rayman biz va foydalanamiz so’zlarida xatolik ketib qoldi

 6. Uchinchi mavzudan reklamaning vazifalarini bilib oldim

 7. Beshinchi mavzudan radio reklama ko’p jihatdan tele reklama tayyorlashga o’xshashligini bilib oldim.

 8. Ustoz maruzalarni topolmadim shunga daftarimdan o’qib mavzularni fikrimni yozdim.

 9. Sitora Samadjonova:

  «Bilim va tarbiya o’chog’i » deb bu saytni atar ekanman Donish domlaning bu harakatlari ya’ni ma’ruzalar tartibini joylashtirishlari ham ayni muddao bo’ldi.Bizga yanada yengillik yaratildi.Ustoz sizga tashakkur.

 10. Malika Mo'minova:

  Albatta bu ma’ruzalarning barchasi biz uchun asosiy tayanchdir rahmat domla

 11. Gulshan Rustamova:

  Ma’ruzalariz uchun raxmat sizga ustoz,bizni bilim olishimiz uchun qo’lingizdan kelguncha harakat qilyapsiz , biz sizni ishonchizni oqlaymiz.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>