Кафедра мудирининг ҳуқуқлари, бурчлари ва вазифалари

ЎзМУ Ўқув ишлари бўйича проректор в.б. Воҳиджон Топилдиев

ҳар бир ишни аввало қонуний, ҳуқуқий, меъёрий ҳужжатларини пишиқ-пухта ўрганган ҳолда бажарилиши учун курашади. Унинг қуйида эътиборингизга ҳавола этилаётган «Кафедра мудирларига эслатмаси»ни аслида ҳар бир профессор-ўқитувчи мукаммал билиши ва шунга қараб фаолият кўрсатиши лозим.

1аа

Ҳурматли кафедра мудирлари! Маълумки, бугунги кунда дунё аҳли ғоят таҳликали жараёнларни ўз бошидан ўтказмоқда. Машъум короновирус COVID-19 пандемияси шароитида жаҳон халқлари, шу билан бирга, мамлакатимизда истиқомот қилаётган барча инсонларни ташвишга солди. Шундай ташвишли кунларда ҳурматли юртбошимиз Ш.М.Мирзиёевнинг кўрсатмалари ва раҳнамоликлари, ҳукуматимизнинг олиб бораётган оқилона сиёсатига, биз, ОТМларнинг рахбар ва профессор -ўқитувчилари “лаббай” деб жавоб беришимиз, халқимиз, азиз фарзандларимизга, руҳий-маънавий мадад бўлишимиз керак. 2019-2020 ўқув йилини тугатияпмиз бу дегани янги ўқув йилига тайёргарлик бошланди дегани.

Олий таълим тизимида энг асосий тузилма бу кафедра хисобланади чунки ўқув, ўқув-услубий, илмий-тадқиқот ва маънавий маърифий ишларни барчасини кафедра мудири рахбарлигида биз профессор-ўқитувчилар амалга оширамиз. Шундай экан ҳаммамиз бир бўлиб янги ўқув йилига тайёргарликни бошлашимиз керак хали олдимизда бу йил Аттестация жараёни ҳам бор.

Шунинг учун сиз кафедра мудирларидан яна бир бор вазифаларингизни кўриб чиқишингизни ва тегишли хулоса чиқаришингизни сўрайман.

Кафедра мудирининг лавозим вазифалари:
• Ўзининг хизмат вазифаларини виждонан бажариш;
• Меҳнат интизомига риоя қилиш, иш берувчининг қонунга мувофиқ бўлган фармойишлари ва кўрсатмаларини ўз вақтида ҳамда сифатли бажариш;
• Муассасанинг мол-мулкига авайлаб муносабатда бўлиш ва ундан оқилона фойдаланиш;
• Муассаса жамоасининг аъзолари ва иш жараёнида алоқа қиладиган бошқа шахслар билан хушфеъл муносабатда бўлиш, кийиниш маданиятига риоя этиш;
• Муассаса миқёсида кафедра фаолиятига тааллуқли масалалар муҳокамаси ва ҳал этилишида иштирок этиш;
• Кафедра иш режаси, профессор-ўқитувчи ва ходимларининг шахсий иш режалари ҳамда кафедра фаолияти доирасидаги бошқа ҳужжатларни тасдиқлаш;
• Кафедра педагог ходимларига ўқув юкламаларини тақсимлаш ҳамда уларнинг ўз вақтида ва сифатли бажарилишини назорат қилиш;
• Кафедрага педагог кадрларни танлов асосида ишга қабул қилинишини таъминлаш, уларни моддий ва маънавий рағбатлантириш, шунингдек, интизомий жазо чораларини қўллаш тўғрисида ОТМ раҳбариятига белгиланган тартибда таклифлар киритиш;
• ОТМнинг тегишли хизмат бўлинмаларидан ўқув-тарбиявий ва илмий тадқиқот жараёнини талаб даражасида ўтказиш учун зарур бўлган шароитларни таъминлашни талаб этиш;
• Белгиланган тартиб ва муддатларда ўқув йилидаги фаолияти бўйича кафедра ҳисоботини тайёрлаш, Университет кенгаши мажлисларида ҳисобот бериш;
• Тасдиқланган режага мувофиқ илмий-тадқиқот ишларини олиб бориш, тугалланган илмий-тадқиқот ишларини таълим, фан ва ишлаб чиқариш билан интеграциясини таъминлаш;
• Кафедра ўқитувчиларининг шахсий иш режаларидаги ўқув, ўқув-услубий, илмий-тадқиқот, Устоз-шогирд ишларини кўриб чиқиш, тажрибали ўқитувчилар фаолиятини ўрганиш, умумлаштириш, илғор тажрибаларини оммалаштиришга қаратилган ишларни ташкил этиш;

• Замонавий педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш, педагогик фаолият билан шуғулланишни бошлаган ёш ўқитувчиларга педагогик малака ва кўникмаларни эгаллашда ёрдам бериш;
• Ахборот базасини яратиш, ўқув машғулотларида замонавий ўқув-техника воситаларидан, якка тартибда ўқитиш ва мустақил таълим олиш услубларидан самарали фойдаланишни йўлга қўйиш;
• Ўқитишни замонавий компьютер техникалари билан жиҳозланган махсус ўқув аудиторияларда ташкил қилиш бўйича таклифлар киритиш, масофали ўқитиш элементларини ривожлантириш ишларини амалга ошириш;
• Илмий-педагогик кадрларни тайёрлаш, кафедра мутахассислигига мос ёки турдош ихтисосликлар бўйича докторлик диссертацияларини илмий семинарларда муҳокама қилиш, таълим ҳужжатларининг меъёр талабларига жавоб беришини белгилаш бўйича эксперт гуруҳлари таркибида иштирок этиш;
• Битирувчиларни ишга тақсимлаш, битирув малакавий иши, магистрлик диссертациясининг мавзуларини шакллантириш, бюджетдан ташқари маблағларни жалб этиш, шунингдек, илмий-техникавий ёрдам кўрсатиш мақсадида ишлаб чиқариш корхоналари ва бошқа хўжаликлар билан алоқа ўрнатиш;
• ОТМ (олий таълим муассасаси) ва мазкур кафедрада стажёр тадқиқотчи-изланувчилари билан мунтазам алоқаларни ташкил этиш, битирувчилар мониторингини олиб бориш;
• Кафедра ихтисослиги бўйича мутахассислар малакасини оширишга йўналтирилган тадбирлар ўтказиш, таълим хизмати кўрсатиш тизимини ривожлантириш;
• Талабаларнинг қизиқишларини эътиборга олган ҳолда турли мавзулар, йўналишлар ва ихтисосликлар, касб-ҳунар турлари бўйича тўгараклар ташкил қилиш, кичик корхоналарда, талабаларни дарсдан бўш вақтини унумли ва фойдали меҳнат билан банд қилишга қаратилган тадбирларни амалга ошириш;
• Кафедрада ўқитиладиган фанлардан лаборатория ишларини тўлиқ ва сифатли ўтказилишини таъминлаш ҳамда кафедра лабораторияларини замонавий ускуна, қурилма ва жиҳозлар билан таъминланишига ҳомийларни кенг жалб этиш;

• ОТМнинг ахборот-ресурс марказини кафедра таълим йўналишлари ва мутахассисликларига оид янги ўқув, илмий-техникавий ва даврий адабиётлар билан узлуксиз тўлдириб борилишини ва янгиланишини доимий назорат қилиш;
• Олий таълимнинг давлат таълим стандартларига мувофиқ тузилган ўқув режалардаги фанлар бўйича белгиланган машғулот турларини юксак назарий, илмий-услубий ва касбий даражада ўтказиш, таълим сифатини таъминлаш;
• Талабаларнинг малакавий амалиёти, курс лойиҳалари (ишлари), битирув малакавий ишлари, магистрлик диссертацияларига, шунингдек мустақил ишлари ва илмий-тадқиқот ишларига раҳбарлик қилиш;
• Талабалар билимининг рейтинг назоратини жорий этиш, талабаларнинг аудиториядан ташқари ишларини ташкил этиш бўйича тадбирлар ўтказиш;
• Ривожланган демократик давлатлар даражасидаги юксак маънавий ва ахлоқий талабларга жавоб берувчи юқори малакали рақобатбардош кадрларни тайёрлаш;
• Кафедра фанлари бўйича ўқув дастурларни ишлаб чиқиш ва белгиланган тартибда тасдиққа тақдим этиш, шунингдек турдош кафедралар томонидан тайёрланган ўқув дастурларга тақриз ва хулосалар тайёрлаш;
• Дарслик, ўқув, услубий ва кўргазмали қўлланмаларни тайёрлаш, қайта нашр этиладиган дарслик, ўқув қўлланма ва ўқув-услубий адабиётлар, шу жумладан хорижий олимлар билан ҳаммуаллифликда яратилган адабиётларга хулосалар тузиш;
• Кафедра йўналишлари ва мутахассисликлар бўйича ДТС, ўқув режалари ва дастурларини ривожланган хорижий мамлакатларнинг таълим дастурлари билан қиёсий таҳлилини мунтазам равишда олиб бориш ва такомиллаштириш;
• Иқтидорли талабаларни танлаш ва уларни тарбиялаш, олимпиада ва танловларда, шу жумладан “Эл юрт умиди” жамғармаси ва давлат грантлари танловида иштирок этишга тайёрлаш, талабаларнинг мустақил ишлаш шакл ва услубларини такомиллаштириш бўйича чоралар кўриш;
• Талабалар илмий-ижодий фаолиятини тизимли асосда ташкил этиш, иқтидорли талабаларни аниқлаш ва уларни илмий тадқиқотларга жалб этиш, илмий-тадқиқот ишларини индивидуал ва жамоа бўлиб бажаришга ўргатиш, уларнинг илмий-ижодий фаолиятини рўёбга чиқариш учун зарур ташкилий, услубий ва моддий-техникавий шарт-шароитларни яратиш;
• Меҳнат қонунчилигида белгиланган бошқа мажбуриятлар ва ҳуқуқлардан фойдаланиш.

Бугунги кунда энг катта камчиликларимиздан бири сиз билан бизни амалдаги норматив-ҳуқуқий хужжатларни яхши билмаслигимиз ёки уларга амал қилмаслигимиздир.

Кафедра мудирлари билиши керак:
1.Олий таълим тизимига тегишли қонунларни;
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари ва қарорларини;
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Қарорларини;
4. Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг Ҳайъат Қарорлари ва буйруқларини;
5. Университет ректорининг буйруқларини;
6. Университетнинг йиллик ва истиқболи режаларини.

***

Соҳамиз билимдони, ҳуқуқшунос олим Воҳиджон Топилдиевнинг сабоқларини ҳар бир декан ва ўринбосарларидан тортиб оддий ўқитувчиларгача теран нигоҳ билан ўқиб-ўрганишлари ва уларга амал қилишлари лозим. Шундагина университетимиз ҳар томонлама ривожланиши мумкин.

Тўлқин ЭШБЕК,

Журналистика факультети Журналистика кафедраси мудири

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *