Шеъриятга шайдо талаба

ЎзМУ Журналистика факультети талабаси Gulmira Chinniqulova ижод бўстонига

ўз овози билан кириб келаётгани қувончли ҳол, дейди Дониш домла унга ижодий парвозлар тилаб

 ГулмираЖФ

 KITOB

Dunyoaql-zakovatineshigisen,

Basharning ne daholarinbeshigisen.

Insonqalbishuuridabargyozgan,

Tafakkurningonasisanbeshaksen.

Navoiyningnavosi ham sendanmi,

Lutfiygaso’zlutfinisenberganmi.

Tog’-u dalasahrolarnizorkezib,

Boburko’nglisendannajotolganmi.

Sen bilandirmazmunlidirharchog’i,

Axirsensanilmtog’inyaratgan.

Sensanilmziyosiningo’chog’i,

Qalbko’zimganurafshonnurtaratgan.

Qodiriysan “O’tgankunlar” guvohi,

Shonlitarixkechmishidanso’ylagan.

“Kecha Kunduz” Cho’lponchekkanharohi.

Xalqimseningtaqdiringnio’ylagan

 

Sho’roseningorzularingqildi “Sarob”,

Qahhorbitdidilfig’oninholso’rab,

Ko’ngillardabardoshundi kun sanab,

Istiqlolnibag’ringdasenundirgansan.

 

G`OFUR G`ULOM (bag`ishlov)

Ming to`qqizyuzuchinchi,

Toshkent qo`rg`oni.

Uzracharxuradishoirafg`oni.

Qondaijodtandaso`nmasshahdila,

Dunyogakelmishdiro`zbeko`g`loni.

Baxtlibolaliginoltinonlarin,

Yozg`urdiurushningsovuqshamoli.

Boshidasoyabonqo`shchinorlarin,

Ketma-ketkuzatdiumrizavolin.

Bu murg`aksoddadil bola qalbiga,

Joyladizamonningog`irkechmishin.

“Meningo`g`riginabolam” budeya,

Kechirdio`g`riningog`irqilmishin.

Toshkent ko`chasidadovdirabyolg`iz,

“Shum bola” shumliginqumsadibiroz.

Xalqimga “Netay” deb oh urganchog`da,

Qalbidanso`kildidardlarioz-oz.

Hayotsharobidanbirqultumyutub,

Angladi “Vaqt” deganoliyhikmatin.

Farzandinurushgakuzatibkutub,

His qildi “Sog`inish” hijronqismatin.

Dunyojaholatin jo qilganurush,

O`ksitdinechalargo`dakqalbini.

“Sen yetimemassan” deya bong urish,

Birnurdekyoritdimurg`akqalbini.

Dunyonilarzaga solar zilzila,

Kunpaykunayladibutunshaharni.

Toshkent osmonidashundaysilsila,

Ayirdiyurtidanbuyukshoirni.

Ming to`qqizyuzoltmisholtinchi,

Toshkent qo`rg`oni.

GulmiraChinniqulova

Jurnalistikafakultetitalabasi

 

ONA

Dunyoningbaxtinifarzand deb bilding,

Bolam deb sog` taningcho`g`largaurding.

Borbudingbizlargayig`ibyedirib,

O`zingochbo`lsang ham bizlarnideding.

Harqaysifarzandingrayinko`trading,

Birisiyig`lasako`nglinko`trading.

O`zingko`ngliyupunayolsanaxir,

Shunchatashvishg`amniqandayko`trading.

O`zingaytqandayinajibxilqatsan,

Metindaybukulmasbunchabardoshing.

O`qilibbitmagandunyohikmati,

Mehribonparisanollohyo`ldoshing.

Duogo`ymehribonparivashimsan,

Har gal uygaborsammengapeshkashsan.

Ko`nglimnito`ldirgansog`inchlarimni,

Eritibtinglaganajibdilkashsan.

Menchibirfarzandingsog`intirguvchi,

Sog`inibuzoqdashe’rlarbitguvchi.

Quvonch-u g`amimgasheriktutunib,

Senigohkuldirib,gohyig`latguvchi.

Bugunchishe’ryozib,ko`nglingko`taray,

Xizmatingqilay-u duoingolay.

Dunyodafarzandlikburchinianglab,

Senga munosibbirfarzandingbo`lay.

Dunyodasenborsang`amyo`qdirmenga,

Duoingoltindanming bora ortiq.

Mehringshulasidanko`kararko`nglim,

Bundandaulug`roqbaxtyo`qdirmenga.

GulmiraChinniqulova

Jurnalistikafakultetitalabasi

 

BAHOR

Men senientikibkutdimqanchavaqt,

Quyoshningnurigaintildiyurak.

Muzningichidamuzlabyotganshahd,

Kelganingrostmikutganimbahor.

Sen kelmayqorlarningichidaqotdim,

Muzlaganyuragimmuzlargaotdim.

Lekinsendanumidimuzolmayyotdim,

Kelganingrostmikutganimbahor.

Men seniyillabkutgandaygo`yo,

O`ksikyuragimnitirnadimzor-zor.

Kutganimbo`lmasineyxudoro`yo,

Kelganingrostmikutganimbahor.

Sen keldinglolalargulladitakror,

G`amlarniuchirdisovuqo`lkaga.

Orzularuyg`onarboychechakmisol,

Kelganingrostmikutganimbahor.

 

GulmiraChinniqulova

Jurnalistikafakultetitalabasi

You may also like...

1 Response

  1. Assalomu aleykum domla! Bu she’rlardagi so’zlar bir-biriga qo’shilib ketibdi.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>