ЁЗУВ МАШИНКАСИ

XXI-асргача узоқ йиллар оддий ёзув машинкасини

тараққиётнинг чўққиси, деб билганмиз.

“Хотира дафтари”дан

“Эркалангиз қаламни олиб,
Ўпиб қўйинг уни мулойим.
Шўрлик ўзи яланғоч қолиб,
Кийинтирар эгасин доим”.

Абдулла ОРИПОВ

икбол3

Қамиш қалам билан ёзган боболар,
Қанча асарлар-у ҳикматлар битган.
Сиёҳли перолар кашф этилган чоғ,
Қалам-ла ёзишни алҳол унутган.

Ёзув машинкаси мисли мўъжиза,
Зўр кашфиёт бўлди бизнинг замонда.
Том-том китобларин ёзишиб алҳол,
Ёзувчи-шоирлар қолмай армонда.

Уйимнинг тўрида турган машинкам,
Қанчалаб “кўч-кўч”ни кўрган машинкам.
Тунлар уйқу бермай бола-чақамга,
Ижодим пешлаган ёруғ оламга.

Болаларим сезиб ҳурматим унга,
Чангларини артиб қўйишар шунга.
Уйда байрам эди олсам гонорар,
Ҳамма хурсанд, у-чи мунғайиб турар.

Илҳомим жўшганда чиққиллар эди,
Ҳар сатрим ёзганда тиққиллар эди.
Емирилиб кетган айрим ҳарфлари,
Пасту баланд бўлган ҳарфлар сафлари.

Соддагина кечган кунлардан ёдгор,
Кирювгич машинам, гилам, тилвизор!
Ижод аҳлин қўли, ғурур, дастёри,
Каттагина бойлик йўғидан бори!

Компьютер кашф бўлгач, бу машинкалар,
Ортиқча матоҳга айланди, эсиз.
Қай бири афзал, деб ўйлаб қоламан,
Замондан орқада қолган деманг сиз…

Компьютерда ёзган асарлар саёз,
Машинкада ёзсак, пишиқ бўларди!
Қалам, ручка билан қоғозда битган,
Асл қўлёзмадан кўнгил тўларди!..

Компьютерда шошиб ёзманг қуруқ гап,
Енгилтаклик кетмас асло ижодда.
Уммон каби чуқур тафаккур қилинг,
Асарингиз бўлсин сермазмун, содда!

Тўлқин ЭШБЕК
2024 йил

икбол

YOZUV MАSHINKАSI

 

XXI-asrgacha uzoq yillar oddiy yozuv mashinkasini

taraqqiyotning cho`qqisi, deb bilganmiz.

“Xotira daftari”dan

“Erkalangiz qalamni olib,

O`pib qo`ying uni muloyim.

Sho`rlik o`zi yalang`och qolib,

Kiyintirar egasin doim”.

Аbdulla ORIPOV

 

Qamish qalam bilan yozgan bobolar,

Qancha asarlar-u hikmatlar bitgan.

Siyohli perolar kashf etilgan chog`,

Qalam-la yozishni alhol unutgan.

 

Yozuv mashinkasi misli mo`ʼjiza,

Zo`r kashfiyot bo`ldi bizning zamonda.

Tom-tom kitoblarin yozishib alhol,

Yozuvchi-shoirlar qolmay armonda.

 

Uyimning to`rida turgan mashinkam,

Qanchalab “ko`ch-ko`ch”ni ko`rgan mashinkam.

Tunlar uyqu bermay bola-chaqamga,

Ijodim peshlagan yorug` olamga.

 

Bolalarim sezib hurmatim unga,

Changlarini artib qo`yishar shunga.

Uyda bayram edi olsam gonorar,

Hamma xursand, u-chi mung`ayib turar.

 

Ilhomim jo`shganda chiqqillar edi,

Har satrim yozganda tiqqillar edi.

Yemirilib ketgan ayrim harflari,

Pastu baland bo`lgan harflar saflari.

 

Soddagina kechgan kunlardan yodgor,

Kiryuvgich mashinam, gilam, tilvizor!

Ijod ahlin qo`li, g`urur, dastyori,

Kattagina boylik yo`g`idan bori!

 

Kompьyuter kashf bo`lgach, bu mashinkalar,

Ortiqcha matohga aylandi, esiz.

Qay biri afzal, deb o`ylab qolaman,

Zamondan orqada qolgan demang siz…

 

Kompьyuterda yozgan asarlar sayoz,

Mashinkada yozsak, pishiq bo`lardi!

Qalam, ruchka bilan qog`ozda bitgan,

Аsl qo`lyozmadan ko`ngil to`lardi!..

 

Kompьyuterda shoshib yozmang quruq gap,

Yengiltaklik ketmas aslo ijodda.

Ummon kabi chuqur tafakkur qiling,

Аsaringiz bo`lsin sermazmun, sodda!

 

To`lqin ESHBEK

2024 yil

 

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *